Posted by & filed under Register.si - MATsi NOVICE SLO.

Na produkcijskih in epp-test.register.si strežnikih je nameščena nova
EPP programska oprema.

Spremembe:

MATsi:
– vnosna polja za IP dostope so sedaj samo za branje (za popravek, se najprej starega pobriše in novega doda)
– popravek URLjev v nogi skladno z novo spletno stranjo
– na podrobnem poročilu so končne vrednosti pobrisane
– popravek prikaza na poročilu za iste transakcije v različnih vrsticah
– na zavihku datoteke so sedaj možne podmape
– popravek poročila, kjer je manjkal naslov
– povezava v meniju Domene v prenosu je odstranjen
– popravljeno pošiljanje email obvestil, ko registrar spremeni ip dostope

EPP Server:
– popravk za kodo napake 2400 ko se je izvajal domain check
– popravek za posodobitev kontakta z napačnim email naslovom

Posted by & filed under Registry.si – MATsi NEWS ENG.

As regular upgrade cycle we installed new EPP software on production and
epp-test.register.si servers.

ChangeLog:

MATsi:
– entry points for IP access list are now read-only (to change, first delete, then add new value)
– fixed URLs in footer according to new web page
– in the detailed reports summary at the end is deleted
– fixed display in reports of same transaction types in different rows
– subfolders possible in files section
– fixed report display where a header was missing
– a link Domain in transfers was removed
– fixed email notice sending when registrar acl change is made

EPP Server:
– fix of error code 2400 when doing domain check
– fix of updating a contact with broken email address

Posted by & filed under Registry.si – MATsi NEWS ENG.

As regular upgrade cycle we installed new EPP software on production and
epp-test.register.si servers.

Main focus of this version is proper calculation of VAT.

ChangeLog:

MATsi:
– MATsi and EPP billing with and without VAT change
– Switch in properties for registrar to show if we calculate VAT or not (read-only)
– Reports show prices without VAT, with VAT and VAT
– For old reports VAT values are excluded (older than 01.07.2013)
– email notification to new registrar when sending a domain to last resort AuthInfo list

EPP Client:
– Text fix when changing Registrant
– When executing bulk transfer and error occurs; a list of domains with error is displayed
– BAT files fixes when passing command line arguments

Posted by & filed under Register.si - MATsi NOVICE SLO.

Na produkcijskih in epp-test.register.si strežnikih je nameščena nova
EPP programska oprema.

S to verzijo smo prešli na nov način računanja z DDV.

Spremembe:

MATsi:
– MATsi in EPP popravljen, da upoštevajo ali ne DDV
– Stikalo za registrarja, s katerim omogočimo ali onemogočimo računanje DDV (samo za branje)
– Poročila prikažejo cene brez DDV, z DDV in DDV
– Za starejša poročila ne izpisujemo podrobnosti o DDV (starejše od 01.07.2013)
– email obvestilo novemu registarju, ko se mu dodeli domeno na AuthInfo seznam

EPP Client:
– Popravek teksta ko menjujemo registranta
– Ko izajamo masovni prenos domen in se pojavijo napake; po končanem postopku dobimo seznam domen z napakami
– popravljene BAT datoteke, tako da upošteva ukazne argumente