Skoči na vsebino

Branka Barzic

Register.si ustanovni član ISAC-a za evropske vrhnje domene

Z vedno večjo digitalizacijo, naraščajo tudi kibernetske grožnje. Evropska unija si prizadeva zagotoviti visoko stopnjo kibernetske varnosti v območju EU s sprejemanjem pravnih aktov, izdajanjem smernic ter spodbujanjem dobrih praks. Ena takšnih, ki jo predvidevata tudi direktiva NIS2 ter evropski Zakon o kibernetski varnosti, je ustanavljanje centrov za izmenjavo in analizo informacij- ISAC. ISAC-i so … Continued

36. marketinška delavnica CENTR-a v Ljubljani

Udeleženci delavnice smo, tako v živo, kot tudi preko videokonference, izmenjali prakse in izkušnje, ki nam pomagajo razumeti dinamiko nosilcev nacionalnih vrhnjih domen. Sodelavci na Registru .si smo predstavili aktivnosti ob 30-letnici in z njimi delili izkušnje pri promociji .si in pomenu ozaveščanja javnosti o nacionalni domeni. Dotaknili smo se vprašanj o družbeni odgovornosti, saj … Continued

Okrepljena zaščita geografskih označb v EU

Obe uredbi vsebujeta tudi določbe, ki vzpostavljajo nove obveznosti za registre domen, mnoge izmed njih pa po oceni Združenja evropskih registrov vrhnjih domen (CENTR) prekomerno posegajo v pravice nosilcev domen in nalagajo registrom tehtanje med interesi imetnikov geografskih označb in interesi nosilcev domen. CENTR je v septembru objavil dokument (dostopen tukaj), v katerem podrobneje obravnava … Continued

Znamke, geografske označbe in domene

Kljub navidezni zamenljivosti so med temi pravicami pomembne razlike: Znamka je pravica industrijske lastnine, ki daje imetniku pravico, da s svojim znakom označi svoje blago/storitve/vsebine in se s tem razlikuje od drugih konkurentov na trgu. Znamka je načeloma registrska pravica in nastane šele z vpisom v ustrezni register. Znamka velja le na ozemlju države ali … Continued

Študije o zlorabah DNS – prikaz resničnega stanja ali pobuda industrije?

Podatke za študijo so pridobili iz različnih virov tovrstnih podatkov, upoštevali pa so tudi podatke iz leta 2020 in tako ustvarili dvoletni pregled phishing napadov – goljufive prakse pošiljanja e-pošte ali vzpostavljanja spletnih strani, ki se lažno predstavljajo za sporočila ali strani priznanih podjetij, da bi uporabnike interneta zavedli h razkritju osebnih podatkov, gesel in … Continued

Zakonodaja EU: Direktiva NIS2 in Akt o digitalnih storitvah

Zdi se, da bodo ponudniki spletnih storitev, ki registrirajo domene, morali zagotoviti določeno raven verificiranja oz. preverjanja pravilnosti podatkov nosilcev. Direktiva našteva tudi obvezne kategorije podatkov o nosilcih, ki bodo potrebni za registracijo domene, prav tako pa določa krog upravičencev dostopa do teh podatkov. Po pričakovanjih bo Direktiva dokončno sprejeta jeseni letos, veljala pa bo … Continued