“Dns Flag day” – Konec začasnih popravkov

1. februarja 2019 bodo največji proizvajalci DNS programske opreme Bind, Unbound, PowerDNS in Knot DNS, objavili nove različice DNS rekurzivne programske opreme brez začasnih popravkov. Začasni popravki odstopajo od standarda in so odziv za napačno obnašanje DNS strežnikov. V kolikor ne pride do posodobitve programske opreme lahko, da domene ne bodo več dosegljive ali bodo … Continue reading “Dns Flag day” – Konec začasnih popravkov