Domenski spor je postopek, ki ga lahko sproži oseba, ki meni, da je upravičena do domene, ki jo je registriral nekdo drug.

Arnes je v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki razvil Postopek za alternativno reševanje domenskih sporov (ARDS), h kateremu so zavezani vsi nosilci, registrarji in Arnes kot register. Predstavlja hiter in stroškovno učinkovit način reševanja domenskih sporov, ne izključuje pa možnosti, da se spori rešujejo s sodnimi postopki.