V sporih odločajo neodvisni razsodniki, register pa je zavezan izvrševanju odločitve. Pri sprožitvi postopka ARDS se morata pritožnik in nosilec držati predpisanih postopkov, obrazcev in rokov.

Pritožnik vloži pritožbo v pdf obliki, administrator postopka jo posreduje nosilcu domene, ki ima 21 dni, da posreduje odgovor na pritožbo. V kolikor odgovor prispe, se posreduje pritožniku. Stranki se lahko poravnata, morata pa obvestiti administratorja, da se postopek ustavi. Če se stranki ne poravnata in potečejo vsi roki, se primer preda razsodišču, ki bo v 14-ih dneh izdalo odločitev in zaključilo primer.

Uradni kontakt za postopek je ARDS(at)register.si.

Seznam razsodnikov

  • dr. Maja Bogataj Jančič, LL. M., LL. M.
  • Eva Gostiša
  • dr. Branko Korže
  • dr. Boštjan Makarovič
  • dr. Martina Repas