Vse stroške postopka nosi pritožnik, dodatne informacije so navedene v dokumentu Pravila ARDS, točka 9.

Pristojbina za postopek se plača hkrati z vložitvijo pritožbe na podračun Arnesa pri UJP 01100-6030345406.

Cenik razsodnika:

Ena do pet domen: 700 EUR

Šest do deset domen: 1200 EUR

Več kot deset domen:  določi administrator

Cenik senata:

Ena do pet domen: cena razsodnika + dodatek 700 EUR

Šest do deset domen: cena razsodnika + dodatek 1200 EUR

Več kot deset domen:  določi administrator