Za zamenjavo registrarja potrebujete geslo (poimenovanu tudi epp koda ali epp geslo), ki ga nastavite pri trenutnem registrarju. Geslo nato sporočite novemu registrarju, ki bo opravil prenos domene.

Geslo je veljavno do prve uporabe oz. največ 16 dni. Če v tem času ne pride do zamenjave, mora nosilec nastaviti novo geslo.

Če želite sami ustvariti geslo, preberite spodnji primer.

Primer: Izbrali ste geslo, npr. “domena111”. Izbrano geslo vnesete v polje “Vnesite izbrano geslo” (obrazec na desni strani) in kliknete gumb “Generiraj”. V polju “Šifrirano geslo”, se vam bo izpisal niz znakov. Ta niz posredujete trenutnemu registrarju oz. ga vnesete sami preko nadzorne plošče, če registrar to omogoča. Bodočemu registrarju pa posredujete geslo v nešifrirani obliki “domena111”.