Priporočamo vam, da se pred izbiro, z večimi od njih, pogovorite o potrebah, ki jih imate. Poleg upravljanja s .si domenami ponujajo mnogi tudi številne ostale Internetne storitve. Zato določenemu registrarju ne moremo dati prednosti pred ostalimi, v pomoč pa smo vam pripravili nekaj splošnih nasvetov:

  • Pridobite konkurenčne ponudbe. Upoštevajte, da najcenejša ponudba ne pomeni nujno tudi najboljše ponudbe. Preglejte ponudbe glede ‘skritih’ stroškov.
  • Pozanimajte se, kako registrar posluje s strankami. Preglejte, katere stvari lahko uredite preko spleta in katere telefonsko (kjer boste vezani na poslovni čas registrarja).
  • Razmislite ali potrebujete specifične storitve – vsi registrarji ne ponujajo vsega.
  • Preberite drobni tisk. Zahtevajte pogoje za registracijo domene in jih preučite. Registracija domene sicer ni nakup nepremičnine, a je vseeno pomembno, da razumete vsebino pogodbe, preden jo sklenete. Prepričajte se, da bo registrar registriral domeno za vas in v vašem imenu in ne v svojem ali v imenu kakšne tretje osebe.
  • Preučite pogoje za zamenjavo registrarja. Kljub skrbni izbiri bo pravilnost izbire registrarja potrjena šele kasneje z vašim zadovoljstvom glede njegovih storitev. Lahko pa že sedaj preverite, kako je s prenosom domene in ostalih internetnih storitev k drugemu registrarju in morebitnimi stroški, ki bi bili s tem povezani.
  • Preverite registrarja glede obnavljanja oz. podaljševanja storitev. Preko registrarja boste registrirali vašo domeno za obdobje od enega do petih let z možnostjo podaljšanja. Preverite, kakšna je politika registrarja glede podaljšanja veljavnosti domene in ali boste morali storitve gostovanja in morebitne ostale internetne storitve (gostovanje spletne strani, storitve elektronske pošte, itd.) podaljševati ločeno.
  • Preverite registrarjeve reference. Poiščite priporočila ostalih internetnih uporabnikov ali pa vprašajte potencialnega registrarja o zadovoljstvu njegovih strank.
  • Preverite, kakšno podporo vam registrar nudi. Pozanimajte se, na kakšen način in kdaj je registrar dosegljiv, ko boste potrebovali njegovo pomoč oz. nasvet. Zahtevek za podporo lahko navadno oddate kadarkoli preko elektronske pošte ali spletne strani, komunikacija v živo (telefon, IM) pa je lahko na voljo le ob delavnikih ali pa 24 ur dnevno, vse dni v letu. Razlike so tudi glede tega v kolikšnem času po prejemu vašega zahtevka, ga bo registrar začel obravnavati.

Izbrani registrar vam mora ob registraciji domene predstaviti Splošne pogoje. Pomembno je, da ste z njimi seznanjeni, saj z registracijo domene pod .si sklenete pogodbeno razmerje in se k pogojem tudi zavežete.