Social media

Sodelavci Registra .si domene smo si za eno od prioritet v prihajajočemu letu postavili tudi medijsko pismenost v Sloveniji in izobraževanje najbolj ranljivih družbenih skupin na tem področju.

Verjamemo, da je v informacijski dobi medijska pismenost ena od ključnih lastnosti odgovornega državljana in da pri tem ne gre samo za vprašanje usposobljene rabe novih tehnologij, temveč predvsem za smiselno povezovanje informacij v celoto.

Zato bomo dosedanje občasne aktivnosti za zaključene skupine v novem šolskem letu nadgradili z daljšo delavnico za srednje šole, ki jo bomo prvič izvedli na Gimnaziji Vič.

»Veseli smo, da smo z Gimnazijo Vič našli skupen jezik in da so pokazali izredno razumevanje za reševanje tega izziva,« sodelovanje pozdravlja vodja projekta na Registru, Domen Savič, ravnateljica Gimnazije Vič, Alenka Krapež pa dodaja: “Dandanes smo po najrazličnejših komunikacijskih kanalih obdani z raznoraznimi informacijami. Zlasti mladi so zaradi pomanjkanja znanja lahka tarča za najrazličnejše manipulacije. Zato smo bili zelo veseli pobude za projekt medijska pismenost,” in dodaja, da “Verjamemo, da bo tovrstno znanje mladim pomagalo pri smiselnem selekcioniranju poplave informacij in k ozaveščenosti, da je le od njihovega znanja in zavedanja odvisno ali bodo v družbi subjekti ali zgolj objekti.”

Program obsega vsebine o nastanku in razvoju klasičnih ter spletnih množičnih medijev, vlogi konzumenta medijskih vsebin, osnov medijske samoregulacije in posebnosti medijskega sporočanja na svetovnem spletu ter obiske gostov iz posameznih strok, ki delujejo na tem področju.