Nova pravila postopka domenskih sporov se bodo uporabljala od 1. februarja 2017.

Bistvene spremembe se nanašajo na:

  • elektronske vloge in vročanje,
  • skrajšanje rokov,
  • spremembo ključa za pristojbino in število domen,
  • odpravo dodatne vloge pritožnika.

Za spore, ki so v teku, veljajo trenutna pravila do končne odločitve v primeru. Za vse spore, ki se sprožijo 1. februarja, se uporabljajo nova pravila.