Sistem domenskih strežnikov (DNS) je protokol, ki ne skrbi le za prevajanje številčnih naslovov (IP) naprav, povezanih v internet, v prijaznejše domenske naslove, temveč teče tudi v ozadju večine drugih storitev (elektronske pošte, IP telefonije, …). Register.si upravlja vrhnjo DNS infrastrukturo za .si, zato je dostopnost slovenskega domenskega prostora in torej velik del slovenskega interneta odvisna od nas. To je velika odgovornost, ki se je krepko zavedamo, kar potrjuje tudi več kot 25 let delovanja .si brez omembe vrednega incidenta.

Zanesljivo, stabilno in varno delovanje .si zagotavljamo s številnimi ukrepi, npr:

  • Vse sisteme spremljamo 24 ur dnevno in se na morebitna sporočila o težavah takoj odzovemo.
  • Sistematično skrbimo za informacijsko varnost in usklajujemo dokumentacijo in postopke z zahtevami standarda ISO 27001:2013.
  • Za povečanje stabilnosti servisa in zagotavljanje zadostnih rezervnih kapacitet DNS infrastrukture Register uporablja distribuiran sistem strežnikov, ki ga zagotavlja z anycast storitvijo.
  • Zaposleni se nenehno izobražujemo na področju svoje stroke in informacijske varnosti. Aktivno sodelujemo v mednarodnih strokovnih združenjih (CENTR, ICANN, DNS-OARC, …).
  • Sodelujemo z nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost SI-CERT.
  • Odzivamo se na morebitne zlorabe .si naslovnega prostora za slabonamerne dejavnosti.