Register.si, ki deluje v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes), opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si. S svojimi storitvami omogoča in promovira spletno prisotnost vseh .si domen.

Poslanstvo

Register.si zagotavlja stabilno, varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje .si v svetovnem internetu.

Vizija

.si je mednarodno prepoznana vrhnja domena, ki predstavlja Slovenijo in prva izbira naslova na internetu za vse povezane s Slovenijo.

Vrednote

Register za .si si prizadeva za kvalitetno, učinkovito, etično in transparentno poslovanje z vsemi registrarji, nosilci in poslovnimi partnerji. Delujemo v skladu s potrebami in željami lokalne internetne skupnosti in vlagamo v razvoj informacijske družbe v Sloveniji. Iščemo tehnološko napredne, vendar varne in preizkušene rešitve. Register skrbi za delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih.

Strategija

Arnes opravlja vlogo nacionalnega registra za vrhnjo domeno .si. Osnovni funkciji sta:

  • zagotavljanje registracije domen pod .si
  • upravljanje vrhnjega DNS strežnika za .si

Osnovni strateški cilji:

Register.si

  • oblikuje pravila za registracijo domen v skladu z lokalno zakonodajo, mednarodnimi priporočili in v skupno dobro lokalne internetne skupnosti (prebivalcev Slovenije),
  • zagotavlja varno, stabilno in neprekinjeno delovanje vseh servisov,
  • skrbi za nenehno posodabljanje in razvoj storitev in infrastrukture v skladu s potrebami uporabnikov,
  • vzpostavlja poslovne odnose z registrarji, nosilci in drugimi poslovnimi partnerji, ki temeljijo na vzajemnem zaupanju,
  • Z akcijami ozaveščanja javnosti o prednostih nacionalne domene skrbi za rast števila registriranih domen pod .si,
  • z aktivnim vključevanjem v projekte lokalne skupnosti prispeva k razvoju uporabe interneta v Sloveniji,
  • se aktivno vključuje v upravljanje interneta v Sloveniji,
  • posluje transparentno, učinkovito in kvalitetno.

Zaposleni

Barbara Povše

Barbara Povše Golob, vodja

Andrej Bagon

Andrej Bagon

Benjamin Zwittnig

Benjamin Zwittnig

Sabina Kuzma

Sabina Kuzma

Gašper Bertoncelj

Gašper Bertoncelj

Klavdija Piskule Smolnikar

Klavdija Piskule Smolnikar

Milijan Plužarev

Milijan Plužarev

Nikola Mitev

Nikola Mitev

Maša Drofenik

Maša Drofenik

Domen Savič

Domen Savič