podatek možnost spremembe opombe
ime    Ime predstavlja nosilca domene, zato ga s posodobitvijo podatkov ni mogoče zamenjati! Posodobiti pa je mogoče ime, ki je opcijski podatek (vsebuje UTF-8 znake). Ime predstavlja nosilca domene, zato ga s posodobitvijo podatkov ni mogoče zamenjati! Posodobiti pa je mogoče ime, ki je opcijski podatek (vsebuje UTF-8 znake).
organizacija    Opcijski podatek. Opcijski podatek.
telefon   
interna številka    Opcijski podatek. Opcijski podatek.
fax    Opcijski podatek.
e-naslov    Podatek, ki je namenjen komunikaciji med nosilcem domene in registrom, zato je pomembno, da je ažuren. Nedelujoč kontaktni e-naslov je lahko razlog za izbris domene! Podatek, ki je namenjen komunikaciji med nosilcem domene in registrom, zato je pomembno, da je ažuren. Nedelujoč kontaktni e-naslov je lahko razlog za izbris domene!
ulica   
mesto   
regija    Opcijski podatek. Opcijski podatek.
poštna številka   
država   