Spremenjena pravila postopka ARDS od 1. 2. 2017

Posted by & filed under Slovensko.

Nova pravila postopka domenskih sporov se bodo uporabljala od 1. februarja 2017. Bistvene spremembe se nanašajo na: elektronske vloge in vročanje, skrajšanje rokov, spremembo ključa za pristojbino in število domen, odpravo dodatne vloge pritožnika. Za spore, ki so v teku, veljajo trenutna pravila do končne odločitve v primeru. Za vse spore, ki se sprožijo 1. februarja,… Read more »