Podatki, pridobljeni prek storitve iskanja WHOIS, so izključno informativne narave. S poizvedbo prek storitve iskanja WHOIS se uporabnik zaveže, da podatkov ne bo uporabljal tako, da bi:

  • dopustil, omogočil ali kakorkoli podpiral pošiljanje neželenega, komercialnega oglaševanja ali drugih nadležnih sporočil preko elektronske pošte ali drugače;

  • jih uporabljal za oglaševanje na kakršen koli način;

  • kakorkoli povzročal Nosilcu nevšečnosti s tem, ko bi mu pošiljal sporočila;

  • jih podvajal, zbiral ali objavljal.


Register zagotavlja spletno storitev iskanja WHOIS, ki uporabniku omogoča, da z vnosom domene pridobi osnovne podatke o domeni, nosilcu domene, tehničnem kontaktu in registrarju. Če je nosilec domene fizična oseba, se pri podatkih nosilca razkrije le elektronski naslov. Fizična oseba lahko na lastno željo razkrije več podatkov.

Javno dostopna storitev iskanja WHOIS je enostavna za uporabo, zagotavlja preglednost in stabilnost delovanja domenskega sistema pod .si ter povečuje zaupanje v .si domene, saj:

  • omogoča vzpostavitev stika z nosilcem domene;
  • podaja informacijo o tehničnem kontaktu za primere tehničnih težav;
  • prispeva k preprečevanju nezakonitih vsebin na spletu.

SPREMEMBA STORITVE ISKANJA WHOIS: V letu 2018 so se začela izvajati strožja pravila za obdelavo osebnih podatkov, kar bo vplivalo tudi na obdelavo podatkov o nosilcih domen. Nova zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov pomeni, da je treba zmanjšati količino informacij, ki so na voljo javnosti. Register zato od 25. maja 2018 preko storitve iskanja WHOIS razkriva manj podatkov.