Tehnične zahteve za vpis v vrhnji DNS

  • Za domeno mora obstajati primarni DNS-strežnik in vsaj en sekundarni DNS-strežnik. Priporočljivo je, da se vsaj eden od sekundarnih strežnikov nahaja na drugi fizični lokaciji kot primarni strežnik.
  • Podatki o domeni morajo vsebovati SOA (Start of Authority) zapise v standardnem formatu. Podatek o domenskem strežniku v SOA-zapisu mora biti ime primarnega strežnika, navedeni elektronski naslov se ne preverja, dobili pa boste opozorilo, če ni veljaven ali aktiven. Serijska številka in vrednosti časovnih intervalov morajo ustrezati priporočenim vrednostim (glej primer spodaj).
  • Po internetnih standardih za elektronsko pošto mora delovati naslov postmaster@domena.si, zato mora biti naveden ustrezen MX-zapis.
  • NS-zapisi se morajo nanašati na že delujoče DNS-strežnike, zapisi na vseh navedenih strežnikih pa se morajo ujemati.
  • Imenski strežniki, ki so za dano domeno navedeni v registru (Arnes), se morajo ujemati z dejanskim stanjem na strežnikih, avtoritativnih za to domeno.

Priporočene vrednosti v SOA-zapisu

Refresh 8 ur (28.800 sekund)
Retry 2 uri (7.200 sekund)
Expire 7 dni (604.800 sekund)
Time To Live 1 dan (86.400 sekund)

Nekateri drugi parametri

Zgled NS-zapisov za namišljeno domeno domena.si:

domena.si. IN NS primarni.domena.si
domena.si. IN NS sekundarni-1.domena.si
domena.si. IN NS sekundarni-2.domena.si