Skoči na vsebino

Cenik storitev Arnes povezanih z registracijo domen pod vrhnjo domeno .si

Objavljen 5. 12. 2022, veljaven od 1. 1. 2023

Registracija ali podaljšanje za vsako leto10 EUR (brez DDV)
Zaklep domene20 EUR (brez DDV)
Zamenjava registrarja0 EUR
Prenos domene na drugega nosilca0 EUR
Prenos domene po tč. 9.3. Splošnih pogojev2 EUR (brez DDV)

Opomba:
Cene v Ceniku se nanašajo na transakcije, ki jih Arnes zaračunava neposredno registrarjem. Cene
storitev registracije domene, ki jih registrarji zaračunajo nosilcem domen, so stvar medsebojnega
dogovora med nosilcem in registrarjem in Arnes nima vpliva nanje.