Skoči na vsebino

ARDS postopek

Pogoji za sprožitev spora

Postopek lahko sprožite, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • domena je enaka ali zamenljivo podobna znamki veljavni na območju Republike Slovenije ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali
 • domena krši avtorske pravice po pravu Republike Slovenije, ali
 • domena krši registrirano geografsko označbo, do katere je pritožnik upravičen po pravu Republike Slovenije, ali
 • domena posega v pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali
 • domena posega v drugo pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije, in
 • nosilec domene nima pravno priznanega interesa do te domene, in
 • domena je registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Potek postopka

V sporih odločajo neodvisni razsodniki, register pa je zavezan izvrševanju odločitve. Pri sprožitvi postopka ARDS se morata pritožnik in nosilec držati predpisanih postopkov, obrazcev in rokov. Pritožnik vloži pritožbo v pdf obliki, administrator postopka jo posreduje nosilcu domene, ki ima 21 dni, da posreduje odgovor na pritožbo. V kolikor odgovor prispe, se posreduje pritožniku. Stranki se lahko poravnata, morata pa obvestiti administratorja, da se postopek ustavi. Če se stranki ne poravnata in potečejo vsi roki, se primer preda razsodišču, ki bo v 14-ih dneh izdalo odločitev in zaključilo primer.

Uradni kontakt za postopek je ARDS(at)register.si.

Seznam razsodnikov

 • dr. Maja Bogataj Jančič, LL. M., LL. M.
 • Eva Gostiša
 • dr. Branko Korže
 • dr. Boštjan Makarovič
 • dr. Martina Repas

Povezave:

Dokumentacija in obrazci so dostopni na tej povezavi.

Seznam ARDS odločitev je objavljen tukaj.