Skoči na vsebino

Izjava o dostopnosti

Vsem, ki obiščete naše spletno mesto želimo, da imate dobro uporabniško izkušnjo.

Register .si, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes, se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.register.si.

Stopnja skladnosti

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo našega spletišča širšemu krogu  spletnih uporabnikov, smo pri izdelavi spletne strani www.register.si sledili Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). Spletna stran je pripravljena v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustreza standardu WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) 2.1.

To spletišče dosega raven dostopnosti AA.

Spletno mesto omogoča:

Besedilne alternative

Nebesedilni elementi, ki nimajo dekorativnega namena, so vidni in niso namenjeni izključno vizualnemu zaznavanju, so zagotovljene ustrezne besedilne alternative.

Prilagodljivost

Spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi se pri tem spremenila struktura spletne strani ali izgubila vsebina.

Vnosna polja in obrazci imajo dodane oznake, ki jih natančneje opisujejo. Oznake imajo dodane tudi vse ikone, ki nimajo besedila.

Razločljivost

Navodila za uporabo spletnih obrazcev in ostalih elementov na spletni strani ter prikazi statistik se ne zanašajo na barvo, zato je spletna stran prilagojena za uporabnike, ki imajo težave pri razločevanju določenih odtenkov. Zagotovljen je minimalen kontrast besedil.

Spletna stran se lahko poveča za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Tekstovni elementi za prikaz ne uporabljajo slik.

Dostopnost preko tipkovnice

Uporabnik lahko po spletni strani navigira z uporabo tipkovnice, uporaba miške ni nujna. Uporabnik, ki uporablja zgolj tipkovnico, se ne more znajti v situaciji, kjer bi bila njegova nadaljnja uporaba strani odvisna od uporabe miške. Elementi s fokusom so ustrezno označeni.

Dovolj časa

Nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče.

Napadi in druge fizične reakcije

Spletne strani se kolikor je le mogoče ne vsebujejo utripajočih vsebin. Noben element na spletni strani ne utripne ali izrazito spremeni barve trikrat v sekundi. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija

Uporabniki, ki po spletni strani navigirajo s tipkovnico, imajo zmeraj na voljo povezavo, ki jih prestavi na glavno vsebino. Tako lahko preskočijo bloke vsebin, ki jih ne zanimajo.

Spletna stran posodablja naslov na vrhu brskalnika skladno z vsebino, ki je prikazana, tako da uporabnik vselej ve, na kateri podstrani se nahaja.

Zaporedje strani je usklajeno z vsebino, tako da se lahko uporabnik logično premika po strani z uporabo tabulatorja. Elementi s fokusom so ustrezno označeni.

Za lažje navigiranje po strani sta na voljo glavna navigacija na vrhu spletne strani, kjer so navedene najpomembnejše podstrani, in sekundarna navigacija povsem na dnu spletne strani, kjer je kazalo po strani bolj razčlenjeno. Pri iskanju vsebine na spletni strani si lahko uporabniki pomagajo tudi z iskalnikom na vrhu spletne strani. Med novicami lahko uporabniki navigirajo tudi s pomočjo seznama sorodnih vsebin.

Spletna stran uporablja različne tipe naslovov in podnaslovov vsebin.

Berljivost

Uporabnik lahko vselej zamenja jezik spletne strani z uporabo navigacije desno zgoraj.

Predvidljivost

Uporaba navigacije ostaja vselej konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

Pomoč pri vnosu

V primeru napačnega vnosa v obrazec, dobi uporabnik natančno razlago napake. Prav tako se vnos ne izbriše iz obrazca, tako da ga lahko uporabnik ustrezno popravi.

Kompatibilnost

Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo ne glede na to, kateri brskalnik uporabljajo.

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o pozitivni uporabniški izkušnji v povezavi z našim spletnim mestom kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletne strani za osebe z omejitvami.

Vse informacije nam lahko sporočite na naš elektronski naslov info@register.si. Na obvestilo, prošnjo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.irsid@gov.si.

Datum objave spletnega mesta:

Spletna stran www.register.si je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 21. 8. 2020.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. 8. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 19. 4. 2024.