Skoči na vsebino

Seznam razsodnikov

Dr. Martina Repas
je redna profesorica na Pravni fakulteti UM za področje »Pravo«, univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti. Magistrirala je s področja konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine na Univerzi v Mariboru, doktorirala pa s področja konkurenčnega prava na Univerzi v Ljubljani.Dolga leta je bila glavna urednica revije LeXonomica, danes pa je še vedno dopisna članica uredniškega odbora revije Iustinianus Primus Law Review, Skopje. Je tudi raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research.

Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, na področje konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. Sodeluje na številnih konferencah in posvetih, objavila je številne monografije, članke in druga dela pri domačih in tujih založbah.

Dr. Maja Bogataj Jančič
je ustanoviteljica in direktorica Inštituta za intelektualno lastnino. Je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani (1996). Magistrirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (1999, ekonomija), Harvard Law School (2000, pravo) in Facoltà di Giurisprudenza di Torino (2005, intelektualna lastnina) in doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo).Njeno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na intelektualno lastnino, zlasti avtorsko pravo. Sodeluje pri številnih mednarodnih projektih. Je zastopnica za znamke in modele za Slovenijo in EU. Od 2020 je sopredsedujoča delovni skupini za upravljanje podatkov pri GPAI (Global Partnership for Artificial Intelligence) in predsedujoča delovni skupini za avtrosko pravo pri CENL (The Conference of European National Librarians). Je predstavnica in pravna vodja slovenskega chapter-ja v mreži Creative Commons Global Network in članica združenja Communia.

Eva Gostiša
je odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Njeno delo je osredotočeno zlasti na intelektualno lastnino, pri blagovnih znamkah in modelih njeno delo zajema področje zaščite kot tudi uveljavljanja pravic, pri patentih pa uveljavljanje slednjih v sodnih postopkih.Ukvarja se tudi z izumi iz delovnega razmerja in svetuje strankam na področju avtorskega prava in nelojalne konkurence. Prav tako se ukvarja z regulativo na področju zdravil in zdravstvene dejavnosti, v zadnjih letih pa se posveča tudi gradbeni zakonodaji in nepremičninskim transakcijam.

Dr. Boštjan Makarovič
je strokovnjak za IKT pravo, regulacijo in politiko. Kot nekdanji član Odbora EU za komunikacije (CoCom) in svetovalec predsedstva Sveta EU pri pregledu zakonodajnega paketa o telekomunikacijah leta 2009 je vladam in regulatorjem v Evropi in na Bližnjem vzhodu pomagal pri pripravi pravil o nevtralnosti omrežja, e-identiteti, zasebnosti in trgu telekomunikacij. Je tudi soavtor knjige Walden: Telecommunications Law and Regulation, ki je izšla pri Oxford University Press.Boštjan je doktoriral na področju regulacije omrežij -IP na Queen Mary, University of London in na isti ustanovi uči evropsko in mednarodno telekomunikacijsko pravo. Kot strokovnjak za varstvo osebnih podatkov z IAPP CIPP/E certifikatom v zadnjem času pretežno svetuje tehnološkim podjetjem od Silicijeve doline do londonskega Shoreditcha in Ljubljane glede regulativnih izzivov.

Dr. Branko Korže
je redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in namestnik predstojnika Katedre za organizacijo in management, nosilec predmetov na Univerzitetnem študiju s področja gospodarskega prava, Pravo družb in poslovno pravo, Business Law, Gospodarsko pogodbeno pravo; Pravna vidiki trženja, Davčno pravo. V času od 16. 2. 2015 do 18. 5. 2015 je kot gost sodeloval pri izvajanju visokošolski izobraževalnih aktivnostih Europa-Universität Viadrinav Frankfutru (Odra); na poletnih šolah dunajske Wirtschaftsuniversität.Je član Društva pravnikov v gospodarstvu, arbiter Stalne arbitraže pri GZS, član International Law Assotiation, član World Transport Research Society, član The Austrian Arbitration Association, arbiter International Commercial Arbitration Court s sedežem v Bruslju, član uredniškega odbora Slovenska arbitražna praksa ter razsodnik v ARDS sporih od ustanovitve Registra .si. Je avtor več univerzitetnih učbenikov s področja gospodarskega prava in številnih znanstvenih ter strokovnih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah.