Skoči na vsebino

Pogoji uporabe

Ti splošni pogoji urejajo uporabo spletne strani Register .si (www.register.si) in na njej objavljenih vsebin.

Vsa vsebina, prikazana na tej spletni strani, je informativne narave in je last nacionalnega Registra .si, ki deluje pod okriljem Akademske in raziskovalne mreže Slovenije – ARNES, s sedežem na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Register .si«).

Z dostopanjem do spletne strani Register .si, se Uporabnik strinja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani in se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal izključno v skladu s Splošnimi pogoji.

Register .si si pridržuje pravico v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila spremeniti določila teh Splošnih pogojev zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonodajo ali potreb poslovanja Registra .si. Uporabnik se strinja, da z vsakim dostopom do spletne strani Register .si sprejema trenutno veljavne Splošne pogoje.

Uporaba WHOIS

Podatki, pridobljeni prek storitve iskanja WHOIS, so izključno informativne narave. S poizvedbo prek storitve iskanja WHOIS se uporabnik zaveže, da podatkov ne bo uporabljal tako, da bi:

  • dopustil, omogočil ali kakorkoli podpiral pošiljanje neželenega, komercialnega oglaševanja ali drugih nadležnih sporočil preko elektronske pošte ali drugače;
  • jih uporabljal za oglaševanje na kakršen koli način;
  • kakorkoli povzročal Nosilcu nevšečnosti s tem, ko bi mu pošiljal sporočila;
  • jih podvajal, zbiral ali objavljal.

Register zagotavlja spletno storitev iskanja WHOIS, ki uporabniku omogoča, da z vnosom domene pridobi osnovne podatke o domeni, nosilcu domene, tehničnem kontaktu in registrarju. Če je nosilec domene fizična oseba, se pri podatkih nosilca razkrije le elektronski naslov. Fizična oseba lahko na lastno željo razkrije več podatkov.

Javno dostopna storitev iskanja WHOIS je enostavna za uporabo, zagotavlja preglednost in stabilnost delovanja domenskega sistema pod .si ter povečuje zaupanje v .si domene, saj:

  • omogoča vzpostavitev stika z nosilcem domene;
  • podaja informacijo o tehničnem kontaktu za primere tehničnih težav;
  • prispeva k preprečevanju nezakonitih vsebin na spletu.

Avtorske pravice

Na vseh vsebinah na spletni strani Register .si, vključno s celostno grafično podobo spletne strani Register. si, ima Register .si izključne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine. Uporaba vsebin na spletni strani Register .si je omejena in dovoljena samo pod pogoji, kot so določeni v nadaljevanju oz. pod pogoji, kot so navedeni pri posamezni vsebini.

Vsebine, ki so objavljene na spletni strani Register. si (zlasti članki oz. besedila, infografike, posnetki zaslonov, video posnetki, idr.), se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, če ni za posamezno vsebino izrecno določeno drugače. Vsakršna komercialna uporaba vsebin na spletni strani Register. si (npr. reproduciranje, distribuiranje, deljenje na spletu, javno prikazovanje. idr.) je brez pisnega soglasja Register .si prepovedana.

Register .si izrecno dovoljuje uporabo vsebin na spletni strani Register .si v nekomercialne namene za potrebe izobraževanja in raziskovanja za vse izobraževalne, raziskovalne in akademske ustanove in organizacije, kot tudi za muzeje, knjižnice, arhive, socialna podjetja, nevladne organizacije in druge subjekte, kadar ti izobraževalno in raziskovalno dejavnost opravljajo nekomercialno. V ta namen Register .si dovoljuje reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje in predelavo vsebin na spletni strani Register .si. To dovoljenje velja le za vsebine, na katerih je izključni imetnik avtorskih pravic Register .si, ne pa tudi za vsebine, na katerih imajo avtorske ali druge pravice tretje osebe. Te vsebine ostanejo v izključnem imetništvu tretjih oseb in se lahko uporabljajo le pod pogoji, ki so jih določili imetniki pravic.

Ti Splošni pogoji v ničemer ne omejujejo uporabe vsebin na spletni strani Register .si v skladu z izjemami in omejitvami avtorskih pravic, ki jih predvideva Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (npr. pravica javnosti do obveščenosti, citiranje, uporaba za potrebe invalidnih oseb, uporaba za namene pouka, privatna raba, idr.).

Uporabnik mora pri vsakršni uporabi vsebin na spletni strani Register .si primerno navesti vir in avtorstvo dela.

Register .si si pridržuje pravico, da posamezne vsebine daje na voljo tudi pod drugačnimi pogoji od zapisanih in/ali pod pogoji iz prostih licenc (kot so npr. licence Creative Commons). V tem primeru so pogoji uporabe vsebin ustrezno označeni ob posamezni vsebini. V primeru nasprotja med temi Splošnimi pogoji in pogoji, ki so določeni ob posamezni vsebini, imajo prednost slednji.

Vprašanja v zvezi z uporabo vsebin na spletni strani Register .si lahko naslovite na elektronski naslov: info@register.si.

Druge pravice intelektualne lastnine

Blagovne znamke, logotipi in storitvene ikone, ki se nahajajo na spletni strani Register .si, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke Registra .si ter registrirane ali neregistrirane blagovne znamke tretjih oseb, za objavo katerih ima Register .si dovoljenje njihovih imetnikov.

Logotip za vrhnjo domeno .si in logotip Register.si sta namenjena večanju prepoznavnosti in promociji nacionalne domene .si in dejavnosti Registra .si. Oba logotipa sta varovani avtorski deli, registrirana tudi kot blagovni znamki na ravni Slovenije oz. EU.  Vse pravice na obeh logotipih so pridržane Registru .si. Logotipov ni dovoljeno registrirati kot blagovno znamko ali za kakršen koli drug namen. Uporabniki lahko oba logotipa uporabljajo v skladu s spodnjimi pogoji.

Uporaba logotipov je dovoljena, če se logotipa ne uporabljata:

  • na način, ki bi javnost lahko zavedel k napačnemu prepričanju, da sta uporabnik in Register .si povezana,
  • na način, ki bi javnost lahko zavedel k napačnemu prepričanju, da ima uporabnik podporo ali sponzorstvo Registra .si,
  • v povezavi s cilji ali dejavnostmi, ki niso skladne s cilji in načeli Registra .si.

Logotipa se uporabljata v celoti in brez popačenja, spreminjanja ali ločevanja njegovih sestavnih delov.

Uporabniki ne pridobijo nikakršnih pravic v zvezi z logotipoma, četudi ju uporabljajo s privoljenjem Registra .si.

Register .si si v vseh primerih pridržuje pravico, da uporabo logotipov prepove, kadar bi le-ta lahko bila neprimerna ali škodljiva bodisi za ugled Registra .si bodisi za promocijo vrhnje domene .si.

Vprašanja o pravilni uporabi logotipov lahko naslovite na elektronski naslov: info@register.si.

Izključitev odgovornosti

Register .si si prizadeva, da so podatki na spletni strani točni, ažurni in dostopni, vendar ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi Uporabniku lahko nastala zaradi uporabe spletne strani ali nemožnosti uporabe le-te. Register .si ni odgovoren za nedostopnost spletne strani ali nedelovanje njenih funkcionalnosti, ki je posledica vzdrževanja ali tehničnih težav.

Register .si lahko spreminja vsebino spletne strani v vsakem trenutku in brez predhodnega obveščanja Uporabnikov ter ne odgovarja za morebitne posledice teh sprememb.

Vsebine tretjih

Spletna stran Register .si lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Register .si ne upravlja z vsebino teh spletnih strani in tam objavljenimi podatki ter ne odgovarja za točnost, ažurnost in dostopnost teh spletnih strani. Prav tako Register .si ne prevzema nikakršne odgovornosti za izdelke in storitve, ki se ponujajo na spletnih straneh tretjih oseb. Uporabnik povezave na spletne strani tretjih oseb uporablja na lastno odgovornost in v skladu s pogoji uporabe spletnih strani tretjih.

Prav tako se na spletni strani Register .si lahko pojavljajo vsebine, na katerih imajo imetništvo in pravice tretje osebe. Te vsebine se uporabljajo v skladu s pogoji, ki jih za njihovo uporabo določajo njihovi imetniki. Register .si ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost teh vsebin in njihovo primernost za določen namen.

Varovanje podatkov

Register .si bo z vsemi podatki, zbranimi preko spletne strani, ravnal v skladu z veljavno zakonodajo. Izjavo o varovanju osebnih podatkov Registra .si si lahko ogledate na tej povezavi.