Skoči na vsebino

Izjava o zasebnosti

Na Registru.si spoštujemo vašo zasebnost, zato pri obdelavi vaših osebnih in drugih podatkov vselej ravnamo skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju izjave vam bomo pojasnili:

 • katere osebne podatke obdelujemo, če registrirate domeno .si in kako jih uporabljamo;
 • kako skrbimo za vaše osebne podatke, ko obiščete našo spletno stran;
 • kakšne so vaše pravice do zasebnosti in o tem, kako vas varuje zakon.

Da pa boste bolje razumeli, kako varujemo vaše podatke, vas vabimo, da preberete tudi Splošne pogoje za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju: »splošni pogoji«) in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Kdo bo upravljal z vašimi podatki?

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Register.si, ki deluje pod okriljem Akademske in raziskovalne mreže Slovenije – ARNES, s sedežem na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Register .si«).

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

V primeru vprašanj v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov ali če bi želeli uveljavljati katerokoli pravico v zvezi z vašimi osebnimi podatki, nas kontaktirajte na naslov info@register.si ali se obrnite neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri ARNES na naslovu dpo@arnes.si.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo, na kakšen način jih pridobivamo in na kateri pravni podlagi jih obdelujemo?

Register .si na različne načine pridobiva določene informacije, ki omogočajo posredno ali neposredno določitev posameznika (osebne podatke). Vaše osebne podatke zberemo:

 • bodisi tekom postopka registracije .si domen prek naših registrarjev, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri registraciji .si domen,
 • bodisi nam jih prostovoljno zagotovite po pošti, po elektronski pošti, po telefonu ali kako drugače, ko nas kontaktirate, da preverimo vaše registracijske podatke ali ko podate Zahtevo za posredovanje podatkov, ki se nanašajo na tretjo osebo.

Posebnih vrst osebnih podatkov (ki vključujejo podrobnosti o rasi ali etičnem poreklu, političnem mnenju, verskem ali filozofskem prepričanju, spolnem življenju, spolni usmerjenosti, članstvu v sindikatu, podatke o zdravstvenih in genetskih ter biometričnih podatkih) ne zbiramo. Prav tako ne zbiramo nobenih informacij o kazenskih obsodbah in kaznivih dejanjih.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov nosilcev domen .si

Osebne podatke nosilcev domen .si zberemo tekom postopka registracije domen prek naših registrarjev, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri registraciji domen. Vabimo vas, da v zvezi s tem preberete tudi naše splošne pogoje.

Katere osebne podatke obdelujemo, če ste nosilec domene .si?

V želji, da bi vam zagotovili dobre storitve in jih, kjer je to mogoče, še izboljšali, lahko obdelujemo (zbiramo, uporabljamo, shranjujemo, razkrijemo s posredovanjem) vaše naslednje osebne in druge podatke:

 • ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, če je nosilec posameznik;
 • firmo/naziv in sedež, če je nosilec organizacija;
 • naslov elektronske pošte nosilca (kontaktni elektronski naslov);
 • telefonsko številko ali številko faksa nosilca;
 • podatke o tehnični kontaktni osebi (ime, priimek, elektronski naslov, naslov, telefonsko številko ali številko faksa).

Pomembno je, da so vaši podatki točni, pravilni in ažurni ves čas registracije, zato vas prosimo, da o morebitni spremembi vaših podatkov o tem obvestite vašega registrarja.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, če ste nosilec domene .si?

Zbrane osebne podatke obdelujemo za različne namene:

 • za nemoteno opravljanje dejavnosti Registra.si moramo v zvezi z upravljanjem sistema domenskih imen pod vrhnjo domeno .si zbrati nekaj osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo domeno;
 • z namenom zagotavljanja preglednosti in stabilnosti delovanja domenskega sistema pod .si moramo vzdrževati popolno in točno zbirko podatkov o vseh registriranih .si domenah, s čimer pripomoremo tudi k oblikovanju in vzdrževanju zaupanja vrednega in varnejšega internetnega okolja;
 • da vas lahko identificiramo in se z vami neposredno povežemo glede registracije .si domene, če in ko je to potrebno;
 • za izvajanje pogodbe, če ste nosilec .si domene.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke, če ste nosilec domene .si?

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, potrebujemo za izvajanje vaše pogodbe ali za zaščito naših zakonitih interesov.

Če ste nosilec .si domene, vaše osebne podatke pridobimo od registrarja, s katerim ste se dogovorili za registracijo domene. S trenutkom, ko je vaša domena registrirana, ste kot nosilec domene sprejeli naše splošne pogoje kot zavezujoče in z nami vstopili v pogodbeno pravno razmerje (nosilec in Register.si preko splošnih pogojev skleneta pogodbo). Od registrarja posredovane podatke potrebujemo za izvajanje omenjene pogodbe (točka 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Nekatere izmed teh podatkov (za fizične osebe je to zgolj kontaktni elektronski naslov) objavljamo v javno dostopni podatkovni bazi, povezani s protokolom WHOIS, ki vsakomur omogoča, da z vnosom vaše domene poišče vaše podatke (za fizične osebe je to zgolj kontaktni elektronski naslov), podatke o vaši domeni, tehničnem kontaktu in registrarju. Pravna podlaga za objavo osebnih podatkov v tem primeru je zaščita zakonitih interesov (točka 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov), zlasti z vidika zaščite pravic tretjih oseb, ki se jim omogoči vzpostavitev stika z vami kot nosilcem domene .si, zagotavljanja večje varnosti zaradi podajanja informacij o tehničnem kontaktu za primere odpravljanja tehničnih težav v zvezi z vašo domeno in preprečevanja zlonamernih registracij (domen, ki se registrirajo z namenom objave nezakonitih spletnih vsebin).

Katere tretje osebe (razen Registra.si) uporabljajo osebne podatke, zbrane ob registraciji domene .si?

Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za navedene namene, razkrili in posredovali pa jih bomo tretjim osebam samo, če boste za posredovanje podatkov podali izrecno in nedvoumno privolitev v dogovorjeni obliko komuniciranja. Poleg tega bomo vaše osebne podatke razkrili, kadar nas k temu obvezujejo naši splošni pogoji ali druge zakonske obveznosti.

Od vseh tretjih oseb zahtevamo, da spoštujejo varnost vaših osebnih podatkov in da ravnajo v skladu z zakonom.

Več o postopku razkritja podatkov si lahko preberete tukaj.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov ob obisku spletne strani Register .si

Ko obiščete spletno stran, se na spletnem strežniku, v obliki strežniških datotek, zabeležijo podatki o vašem obisku: datum in čas obiska, podrobnosti o http poizvedbi, številka IP vaše naprave, ipd.

Tako zbrani podatki se obdelujejo za namen zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, t.j zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov. Takšna obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Tako zbrani podatki se hranijo 90 dni od obiska spletne strani in se ne posredujejo drugim uporabnikom, saj spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi Javnega zavoda Arnes.

Ali tako zbrane osebne podatke prenašamo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo?

Ne. Vsi podatki, vezani za vaš obisk spletišča, so v anonimizirani obliki shranjeni na strežnikih javnega zavoda Arnes.

Uporaba piškotkov na spletni strani Register .si

Na spletnem mestu uporabljamo le nujne piškotke, ki so potrebni za pravilno tehnično delovanje spletnega mesta oz. tiste, ki so potrebni, da uporabnik sprejme storitev, ki jo je zahteval. Gre za piškotke, ki se namestijo na napravo uporabnika brez privolitve, saj sodijo pod izjemo, kot opredeljeno v 225. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Seznam piškotkov na spletnem mestu:

Piškotek Vrsta Trajanje Opis
wp-wpml_current_language funkcionalni piškotek seja Piškotek si zapomni vašo izbiro jezika na spletni strani.

Sledenje (tracking) in spletna analitika

Ne uporabljamo tehnologije, ki bi identificirale obiskovalce in jim na podlagi tega sledile (npr. fingerprinting). Uporabljamo Matomo analitiko za štetje obiskov in ogledov strani. IP številke obiskovalcev so anonimizirane, prav tako je onemogočeno kakršno koli profiliranje obiskovalcev. Upoštevamo nastavitve brskalnika do-not-track. Analitični podatki se hranijo 180 dni.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev namenov, za katere smo jih zbirali oziroma kolikor nam to nalaga relevantna zakonodaja.

Za določitev ustreznega obdobja hrambe osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, morebitno tveganje nastanka škode zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke in ali te cilje lahko dosežemo z drugimi sredstvi in veljavnimi zakonskimi zahtevami.

Katere pravice imate posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki?

Na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, vam bomo omogočili dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njimi ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij smo vam na voljo na e-naslovih info@register.si in dpo@arnes.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu, t.j. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si). Ne glede na to bomo veseli, če se boste najprej obrnili na nas in nam dali možnost, da odgovorimo na vaše pritožbene razloge, preden stopite v kontakt s pritožbenim organom.

Zavarovanje vaših osebnih podatkov

Na Registru.si nenehno izvajamo in posodabljamo varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke in druge informacije zaščitili pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali spremembo. Poleg tega omejujemo dostop do vaših osebnih podatkov na tiste zaposlene in pogodbenike, ki podatke morajo imeti in ki imajo ustrezno znanje o predpisih glede varnosti in varovanja podatkov. Trudimo se zagotoviti, da so vse informacije varno shranjene, od naših registrarjev pa zahtevamo, da uporabljajo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje vaših podatkov.

Vzpostavili smo tudi postopke za obravnavo kakršnih koli domnevnih kršitev osebnih podatkov. Ob morebitni kršitvi bomo obvestili vas in ustrezne nadzorne organe, kadar smo to zakonsko dolžni storiti.