Skoči na vsebino

Enotne kontaktne točke za prejemnike storitev in pristojne organe

  1. Enotna kontaktna točka za organe držav članic EU, Evropsko komisijo in Evropski odbor za digitalne storitve (11. člen Uredbe (EU) 2065/2022 (Akt o digitalnih storitvah)):

    info@register.si

    Komunikacija je možna v slovenskem in angleškem jeziku. Prosimo, da pri kontaktiranju Registra .si navedete naziv organa ali institucije, v imenu katerega nas kontaktirate, ter elektronski naslov, na katerem ste dosegljivi v primeru dodatnih vprašanj.

  2. Enotna kontaktna točka za prejemnike storitev (12. člen Uredbe (EU) 2065/2022 (Akt o digitalnih storitvah)):

    info@register.si