Postopek lahko sprožite, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • domena je enaka ali zamenljivo podobna znamki veljavni na območju Republike Slovenije ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali
  • domena krši avtorske pravice po pravu Republike Slovenije, ali
  • domena krši registrirano geografsko označbo, do katere je pritožnik upravičen po pravu Republike Slovenije, ali
  • domena posega v pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali
  • domena posega v drugo pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije, in
  • nosilec domene nima pravno priznanega interesa do te domene, in
  • domena je registrirana ali se uporablja v slabi veri.