Skoči na vsebino

Splošni pogoji – spremembe

Od 27. 9. 2022 bodo veljali novi Splošni pogoji za registracijo .si domen.
Spremembe so navedene spodaj. Prečrtano besedilo bo odstranjeno, markirano pa dodano.


Točka 11.5. :

Zbiranje podatkov za potrebe registracije:
Register za namene zagotavljanja nemotenega delovanja registracije domen in sistema DNS, zbira in obdeluje naslednje osebne in druge podatke:

  • ime in priimek (fizična oseba) oziroma firmo/naziv (organizacija) Nosilca;
  • naslov stalnega prebivališča (fizična oseba) oziroma sedež (organizacija) Nosilca;
  • naslov elektronske pošte Nosilca (kontaktni elektronski naslov);
  • telefonska in fax številka Nosilca;
  • podatke o administrativni in tehnični kontaktni osebi (ime in priimek elektronski naslov, naslov, telefonska in fax številka).

Točka 19.1. :

Ti splošni pogoji nadomestijo splošne pogoje, ki so stopili v veljavo 1. 7. 2020 1. 2. 2021. Uveljavitev teh Splošnih pogojev skladno s postopkom, predpisanim v točkah 16.2. in 16.3, zavezuje tudi Nosilce in Registrarje, ki so že v pogodbenem razmerju z Registrom.

Točka 19.2. :

Ti Splošni pogoji v skladu s točko 16.3 16.2 začnejo veljati 1. 2. 2021 27. 9. 2022.