Status vaše domene lahko preverite na WHOIS vmesniku, kjer pogledate zapis “status”.

OK OK Domena je registrirana, aktivna in lahko gosti spletne strani, e-pošto ali imenske strežnike. Pri registrarju lahko zahtevate, naj uvede kakšno od omejitev, kot na primer registrar ne dovoli prenosa, ‘registrar ne dovoli izbrisa’ in ‘registrar ne dovoli posodobitve’, s čimer lahko preprečite nepooblaščene prenose, izbris ali posodobitve domene.
pending delete, RGP redemption period, quarantine, karantena Čaka na izbris (karantena) Domena je potekla ali je bila dana v izbris. Vse internetne storitve vezane na domeno (spletna stran, elektronska pošta…), ne delujejo. Po 30-ih dneh se domena zbriše. RGP status vam bolj podrobno pove stanje domene. V kolikor RGP statusa ni, je domena potekla. Če je RGP status Redemption Period pa pomeni, da je bila dana v izbris.
client renew prohibited Registrar ne dovoli podaljšanja Koda pove Registru, naj zavrne zahteve za podaljšanje domene. Če domeno želite podaljšati, morate registrarju najprej posredovati zahtevo, naj statusno kodo umakne.
client delete prohibited Registrar ne dovoli izbrisa Koda pove Registru, naj zavrne zahteve za izbris domene. Če domeno želite izbrisati, morate registrarju najprej posredovati zahtevo, naj statusno kodo umakne.
client update prohibited Registrar ne dovoli posodobitve Koda pove Registru, naj zavrne zahteve za posodobitev domene. Nakazuje, da posodobitev podatkov ni možna, s čimer se lahko prepreči nepooblaščene posodobitve z motivom prevare. Če želite domeno posodobiti, morate registrarju najprej posredovati zahtevo, naj statusno kodo umakne.
client hold Registrar deaktiviral domeno Koda pove Registru, naj ne aktivira vaše domene v DNS. Zato domena ni vpisana v DNS strežnik za .si, kar posledično pomeni, da razreševanje naslovov, vezanih na to domeno, ne bo potekalo. Če bi želeli, da poteka razreševanje naslovov, morate registrarju najprej posredovati zahtevo, naj statusno kodo umakne.
server hold Register deaktiviral domeno Kodo je nastavil Register. Vaša domena ni vpisana v DNS strežnik za .si, kar pomeni, da je deaktivirana. Omenjen status nakazuje problem z domeno, ki ga je potrebno odpraviti. Obrnite se na Register za več informacij.
server transfer prohibited Prenos prepovedan Zamenjava registrarja ni mogoča. Ponavadi se status uporablja pri zaklenjenih domenah.
server delete prohibited Izbris prepovedan Register je onemogočil izbris domene. Ponavadi se status uporablja pri zaklenjenih domenah.
server update prohibited Posodobitve prepovedane Ta statusna koda zaklene domeno in prepreči posodobitve. Status se navadno nastavi na vašo zahtevo (zaklep domene). Če domeno želite posodobiti, se najprej obrnite na registrarja, naj v sodelovanju z Registrom, umakne statusno kodo oz. odklene domeno.
server transfer registrant prohibited Domena v domenskem sporu Domena je blokirana zaradi sodnega ali domenskega spora.
inactive, RGP add period neaktivna Statusna koda nakazuje, da informacija o imenskih strežnikih (angl. delegation information) ni bila povezana z domeno. Domena ni vpisana v vrhnji DNS in razreševanje naslovov (angl. resolving) ne bo delovalo. Če neaktivna domena ima tudi RGP status add Period, potem je še vedno možno vračilo domene. Vračilo domene je možno v roku 16 dni od registracije.