Skoči na vsebino

Za .si skrbimo mi

WHOIS

Registracija domene

Domeno registrirate pri registrarju – ponudniku, ki upravlja z domeno v vašem imenu. Registrar deluje kot posrednik med končnim uporabnikom in registrom.

Domena mora ustrezati naslednjim pogojem:

  • ne sme biti zasedena ali rezervirana (povezava do rezerviranih domen),
  • vsebuje lahko le dovoljene znake (povezava do dovoljenih znakov),
  • dolžina mora biti vsaj 2 in največ 63 znakov,
  • prvi ali zadnji znak ne sme biti vezaj (“-xxxx.si” ali “xxxx-.si”); na tretjem in četrtem mestu ne sme biti dveh vezajev (“xx‐‐xxxx.si”).

Pred registracijo se seznanite s Splošnimi pogoji.

Vračilo domene

Predčasen izbris domene in povračilo stroškov je možno v roku 16 dni od registracije domene. Nosilec mora registrarja pravočasno obvestiti, registrar pa v roku zahtevati izbris domene. Domena bo takoj zbrisana, register pa bo povrnil stroške registrarju.

POZOR!
Vračilo domene je mogoče le, če domena v tem času ni bila aktivirana, pri čimer vnos DNS-zapisov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene.

Podaljšanje

Domene se podaljšajo pri ponudniku registracije – registrarju. Domeno lahko podaljšate tudi za daljše obdobje (do 5 let). Za pravočasno obveščanje o poteku domene je odgovoren registrar. Če ne veste, kdo je vaš registrar ali kdaj poteče vaša domena, podatek preverite v WHOIS vmesniku

Izbris

Izbris domene zahtevate pri vašemu registrarju. Ko registrar domeno postavi v izbris, bo domena dobila status “v karanteni” in bo po 30-ih dneh izbrisana. Domena v karanteni ne bo več aktivna, vse storitve (el. pošta, spletna stran, …) bodo prenehale delovati.

Če si premislite in 30-dnevna karantena še ni potekla, obvestite registrarja, da domeno prestavi iz karantene in jo znova aktivira.

Registrar je ponudnik, ki upravlja z domeno v vašem imenu. Registrar deluje kot posrednik med končnim uporabnikom in registrom. Seznam registrarjev najdete na tej povezavi.

Sprememba podatkov

Kot nosilec domene ste odgovorni za točnost in pravilnost podatkov. Če jih želite spremeniti, to storite prek registrarja. Bodite pozorni na podatek o elektronskem naslovu, saj prek tega poteka vsa pomembna komunikacija med nosilcem, registrarjem in registrom. Pozor – posledica nedelujočega naslova je lahko izbris domene!

Zaklep podatkov

Zaklep domene je storitev, ki preprečuje nenamerne in neželene spremembe podatkov. Namenjena je domenam, kjer obstaja visoko tveganje za zlorabe ali pa bi bile posledice zlonamernih sprememb zelo hude.

Za vsako spremembo podatkov, vezanih na zaklenjeno domeno (npr. sprememba kontaktnih podatkov, domenskih strežnikov, …), mora registrar podati pisno zahtevo, ki jo register preveri pri v naprej določeni kontaktni osebi registrarja (ključarju). Spremembe so zato možne zgolj med delavniki. Zaklenjena domena je torej bolj varna, vendar bistveno manj fleksibilna, saj je vsako spremembo potrebno avtorizirati.

Za zaklep domene se obrnite na vašega registrarja.

Zamenjava nosilca

Nosilec lahko kadarkoli prenese domeno na drugega nosilca (razen če status domene tega ne dovoli). Za podrobna navodila se obrnite na vašega registrarja, ker so koraki postopka v veliki meri odvisni od njihovega sistema. Po opravljenem prenosu se na kontaktni elektronski naslov prejšnjega in sedanjega nosilca domene pošlje samodejno elektronsko obvestilo.

Zamenjava registrarja

Za zamenjavo registrarja potrebujete geslo (poimenovano tudi epp koda, epp geslo ali authinfo), ki ga nastavite pri trenutnem registrarju. Geslo nato sporočite novemu registrarju, ki bo opravil prenos domene. Geslo je veljavno do prve uporabe oz. največ 16 dni. Če v tem času ne pride do zamenjave, se mora nastaviti novo geslo. Po opravljeni zamenjavi registrarja se na kontaktni elektronski naslov nosilca domene pošlje samodejno elektronsko obvestilo.

Če želite sami ustvariti geslo in ga sporočiti registrarju, preberite spodnji primer.
Primer: Izbrali ste geslo, npr. “domena111”. Izbrano geslo vnesete v polje “Vnesite izbrano geslo” in kliknete gumb “Generiraj”. V polju “Šifrirano geslo” se bo izpisal niz znakov. Ta niz posredujete trenutnemu registrarju oz. vnesete ga sami prek nadzorne plošče, če registrar to omogoča. Bodočemu registrarju pa posredujete geslo v nešifrirani obliki “domena111”.

AuthInfoSHA-256 kalkulator
Koda se generira v vašem brskalniku s pomočjo javascript programskega jezika. Geslo se ne pošilja po omrežju.

Postopek alternativnega reševanja domenskih sporov (ARDS) je učinkovit, hiter in cenovno ugoden način, kako rešiti spor med imetnikom domene in nekom, ki smatra, da ima do te domene močnejšo pravico. Čeprav domena ni pravica industrijske lastnine, tako kot npr. znamka, je za podjetja, organizacije, nosilce javnih pooblastil in posameznike vendarle lahko ključnega pomena, da imajo spletno domeno, ki ustreza njihovi znamki, firmi, imenu ali drugi pravici. S tem se zagotavlja, da uporabniki spleta učinkovito najdejo blago, storitve, informacije in osebe, ki jih želijo, ter se zmanjšuje možnost ustvarjanja zmede v javnosti.

Pritožnik, ki meni, da ima pravico do domene, ki jo je registriral ali pa jo uporablja nekdo drug, lahko pred razsodiščem, ki deluje v okviru Registra .si, sproži postopek ARDS. Postopek je v marsičem podoben arbitraži, kjer nepristranski in strokovni razsodnik v kratkem času odloči o tem, katera izmed strank ima pravico do sporne domene, Register .si pa to odločitev izvrši. S tem je postopek ARDS veliko hitrejši in bolj učinkovit kot reševanje spora pred sodiščem.

Uradni kontakt za postopek je ARDS(at)register.si.

Povezave:

Register.si v številkah

157.525

.si domen

2.982

registriranih .si domen v prejšnjem mesecu

46

registriranih .si domen v zadnjih 24 urah

88

registrarjev .si domen

30 let domene .si

Izjave, dogodki in zanimivosti ob rojstnem dnevu .si domene.

Več …

.simbol spletne odličnosti

Nagrada Netko je odličje današnjim digitalcem, ki delajo, živijo in ustvarjajo »online«.

Več …

Register.si objave

Vsi prispevki

Letno poročilo 2023

Upravljanje vrhnje DNS strežniške infrastrukture za .si in razvoj in vzdrževanje sistema za registracijo domen pod .si pomeni veliko odgovornost do vseh slovenskih uporabnikov interneta.

Več …

Cyber Europe 2024

Za nami je največja evropska kibernetska vaja. Dvodnevni dogodek je potekal junija, glavna nit pa je bil preizkus odpornosti našega energetskega sektorja, kjer se je preizkusilo na tisoče igralcev, ki tesno sodelujejo s kibernetsko varnostjo.

Več …

Jamboree 2024

Za nami je največji Centrov dogodek CENTR Jamboree, vsakoletno druženje registrov evropskih nacionalnih vrhnjih domen, ki so ga prijazno gostili kolegi z Danske.

Več …