Skoči na vsebino

Od vidnega k tipnem- za boljšo dostopnost spletnih strani


Register.si, organizator tekmovanja Netko, se je letos povezal z društvom slepih in slabovidnih Svetloba, z namenom ozaveščanja o pomembnosti prilagoditve spletnih strani za slepe in slabovidne. Skupaj smo ustvarili projekt »Od vidnega k tipnem« in se zavezali, da bomo problematiko dostopnosti spletnih strani naslovili na širšo javnost.

Ena izmed glavnih težav pri dostopnosti spletnih strani je pomanjkanje ozaveščenosti in znanja o tem, kaj dostopnost je in kako jo doseči. Da bodo spletne strani dostopne in prilagojene za vse skupine uporabnikov, moramo pri oblikovanju le-teh razmišljati tako naročniki, kot izvajalci. Zavedati se moramo, da so uporabniki interneta različni, predvsem z drugačnimi možnostmi in načini uporabe.

Člani društva Svetloba so na podelitvi nagrad spregovorili o težavah, s katerimi se srečujejo pri uporabi interneta in na udeležence naslovili možne oziroma potrebne rešitve in prilagoditve:

Alternativni tekst pod slikami

Slike na spletni strani naj imajo alternativni tekst, ki ga lahko preberejo programi za branje zaslona. Alternativni tekst zagotavlja, da so informacije, ki jih slika oz. vsi ne tekstovni elementi sporočajo, na voljo tudi osebam z oviranostmi na področju vida.

Jezik na spletni strani

Jezik, ki ga uporablja spletna stran, naj omogoča programom za branje zaslona, da ga prepoznajo in pravilno preberejo.

Konsistentna in razumljiva struktura

Spletno mesto naj ima jasno strukturo, ki omogoča enostavno navigacijo in razumevanje vsebine. To pomeni, da morajo biti elementi spletne strani, kot so naslovi in podnaslovi, pravilno označeni in organizirani v smiselne sekcije.

Kontrastno razmerje

Kontrastno razmerje med besedilom in ozadjem in tudi grafičnimi elementi, kot so ikone, vnosna polja ipd., naj bo dovolj veliko, da je vsebina jasno vidna, kar omogoča uporabnikom s slabšim vidom ali barvno slepoto boljšo uporabniško izkušnjo.

Usklajenost s podpornimi tehnologijami

Spletno mesto naj bo zasnovano tako, da podpira tehnologije, kot so bralniki zaslona, tipkovnične bližnjice in podobno.

Dostopnost s tipkovnico

Zagotovljena mora biti polna dostopnost s tipkovnico tako, da se lahko mesto uporablja z miško ali drugo sledilno napravo, ali brez nje, saj so npr. slepi uporabniki in mnogi uporabniki z motoričnimi oviranostmi, omejeni na uporabo tipkovnice ali celo enostavnejših vnosnih naprav.

Avdio in video vsebine

Avdio in video vsebine naj imajo ustrezne podnapise in/ali prepise (transkripte), da so dostopne tako uporabnikom s slušnimi oviranostmi, kot tudi uporabnikom, ki uporabljajo bralnike zaslona.

Preverjanje dostopnosti

Zaželjeno je, da spletno stran redno preverjate. Obstajajo številna orodja za preverjanje dostopnosti, ki so vam lahko v pomoč pri prepoznavanju in odpravljanju nekaterih napak. Večino se žal lahko preverja le ročno.

Zavedanje, da obstaja paleta ovir s katerimi se srečujejo obiskovalci spletnih strani, kot npr. slabovidnost, barvna slepota, gluhost in naglušnost, motorične ovire in kognitivne ovire ter, da lahko že majhne prilagoditve vplivajo na uporabniško izkušnjo, je korak, da postanemo bolj vključujoča družba.


Sorodne vsebine

Varno in zanesljivo: Vaje za neprekinjeno poslovanje domene .si

TTX (Tabletop Exercise) je vaja kriznega upravljanja, kjer člani organizacije odigrajo odziv na določen dogodek, incident oz. informacijsko varnostno grožnjo. Gre za način preverjanja in izboljšanja pripravljenosti organizacije na morebitne varnostne incidente.

Več …

36. marketinška delavnica CENTR-a v Ljubljani

Konec oktobra je Register .si v Ljubljani gostil sekcijo za marketing pri združenju evropskih registrov – CENTR.

Več …

Znamke, geografske označbe in domene

Znamke, geografske označbe in internetne domene so tri povsem ločene pravice, ki pa se zaradi podobnega načina uporabe na spletu pogosto prepletajo in zato tudi zlahka neupravičeno zamenjujejo. Znamka in geografska označba označujeta izvor blaga oz. storitev ter povezavo med tem blagom/storitvami in določenim ponudnikom, enako funkcijo pa lahko ima tudi domena.

Več …