Skoči na vsebino

Predavanje na konferenci »Pravo v informacijski družbi« na Pravni fakulteti v Ljubljani


Sodelavki Maša Drofenik in Špela Jamnik sta se z veseljem odzvali vabilu in 28. marca 2024 sodelovali na konferenci »Pravo v informacijski družbi«, ki vsako leto poteka v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter Centra za informacijske tehnologije, pravo in etiko.

Za ta namen sta pripravili predavanje z naslovom »Izključitev odgovornosti posrednikov po Aktu o digitalnih storitvah«. Uvodoma sta predstavili glavne cilje Akta o digitalnih storitvah (Uredba (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev, v nadaljevanju: Akt) ter večstopenjski pristop k obveznostim in odgovornosti različnih akterjev v kompleksnem spletnem ekosistemu, ki ga Akt vpeljuje. Pojasnili sta, da čeprav Akt definira tri bistvene skupine posredniških storitev (izključni prenos, predpomnjenje in gostovanje), gre pri »posrednikih« pravzaprav za zelo širok, raznolik in predvsem tudi hitro se razvijajoč spekter storitev, ki sodijo v internetno infrastrukturo in tako zagotavljajo storitve »v ozadju interneta«, ki so »nevtralne« in nimajo vpliva na informacije. Slednje zagotavlja, prenaša oz. shranjuje in razširja uporabnik oz. prejemnik storitev, ki je za njihovo vsebino tudi odgovoren. Predstavili sta definicijo in problematiko nezakonitih spletnih vsebin ter izključitev odgovornosti posrednikov v tem pogledu.

Izpostavili sta sveže sprejeti Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (Ur.l. 30/24 z dne 5.4.2024, v nadaljevanju: ZIUETDS), s katerim Slovenija implementira Akt. V luči tematike predstavitve sta se osredotočili predvsem na 17. člen, ki se ukvarja s postopkom odstranitve nezakonite spletne vsebine v primeru, ko drug zakon ne določa drugače. V teh zadevah bo odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani v nepravdnem postopku in na predlog prejemnika storitve, po tem ko bodo izčrpani vsi drugi predvideni mehanizmi (prijava neposredno pri ponudniku, prek zaupanja vrednega prijavitelja, izvensodno reševanje sporov). V primeru ugotovljene nezakonitosti bo lahko sodišče posrednikom naložilo določena ravnanja z namenom omejitve oz. odstranitve takšne vsebine. Tudi Register .si si je tekom javne obravnave predloga ZIUETDS prizadeval za sodno pristojnost v tovrstnih primerih, poleg tega pa tudi za upoštevanje načela sorazmernosti, za gradiran (večstopenjski) pristop pri odrejanju ukrepov za odstranjevanje in oteževanje dostopa do nezakonitih vsebin ter za izbris domene le kot skrajni ukrep v primerih nezakonite spletne vsebine.

Na konferenci je bilo s strani sodelujočih predavateljev predstavljenih veliko različnih, zanimivih in nadvse aktualnih tem s presečišča prava in informacijske družbe. Na Registru .si pozdravljamo priložnosti za izmenjavo dognanj raziskovalcev in profesorjev na eni strani ter izkušenj iz prakse na drugi ter se veselimo tovrstnih sodelovanj tudi v prihodnje.

Sorodne vsebine

Združenje CENTR z novim upravnim odborom

Vodji Registra.si, Barbari Povše, se je iztekel štiriletni mandat na čelu predsednice upravnega odbora združenja evropskih nacionalnih registrov za vrhnje domene- CENTR.

Več …

Prehod na novo Pogodbo o sodelovanju pri registaciji domen

Na Registru .si smo, v sodelovanju z registrarji, uspešno zaključili postopek podpisovanja nove Pogodbe o sodelovanju pri registraciji domen. Z novim razmerjem se bo nadaljevala dosedanja praksa in že uveljavljena razdelitev odgovornosti med Registrom .si in registrarji.

Več …

Podelili smo nagrade Netko 2024

S podelitvijo nagrad v osmih kategorijah in dvema posebnima nagradama žirije se je zaključilo tekmovanje Netko 2024 za najboljše spletne projekte pod domeno .si.

Več …