Skoči na vsebino

Sestanek upravnega odbora CENTR


11. in 12. maja se je v Ljubljani sestal upravni odbor CENTR-a (združenje evropskih nacionalnih registrov za vrhnje domene). Poudarek srečanja je bil na pregledu finančnega načrta za leto 2022 ter obravnavi različnih strateških vprašanj, kot so CENTR-ovo sodelovanje znotraj in zunaj članstva ter njegova vizija in poslanstvo. Odboru se je na seji za nekaj časa pridružilo tudi osebje CENTR-a, ki se je poglobilo v nekatera konkretna vprašanja, ki vplivajo na njihove strateške cilje.

Člani upravnega odbora so po pregledu strateškega načrta za leto 2022 sklenil, da poteka izvajanje po zastavljenih ciljih, z izjemo spodbujanja sodelovanja z registrarji. Predlagali so tudi, da se v prihodnji strateški načrt dodajo ključni kazalniki uspešnosti, s katerimi se bo merila uspešnost poslovanja.
Odbor je opravil PEST analizo in 360-stopinjski okoljski pregled dejavnikov, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali na CENTR. Pojavila so se nekatera ključna vprašanja, kot so:

 • geopolitični dogodki, ki vplivajo na CENTR-ovo članstvo;
 • vpliv inflacije in indeksacije na CENTR-ov proračun;
 • pogoji na trgu dela, zlasti za tehnološke profile;
 • naraščajoča kompleksnost DNS in konsolidacija na trgu storitev;
 • vprašanja skladnosti CENTR-a in njegovih članov.

Osebje CENTR-a so zadolžili, da pripravijo strategije, s katerimi bi lahko ublažili dejavnike, ki vplivajo na zgoraj opisana vprašanja in jih vključijo v strateški načrt za leto 2023.
Upravni odbor je pregledal CENTR-ovo trenutno poslanstvo in vizijo, sprejeto 2002, ter pripravil nove predloge, ki bodo to poletje predstavljene članom CENTR-a na spletnem srečanju. Namen predstavitve je pridobiti njihovo mnenje še pred zasedanjem generalne skupščine, kjer bodo imel člani možnost glasovanja.

Razpravljali so tudi o sodelovanju CENTR-a z zunanjimi organizacijami, še posebej CENTR-ovega osebja. Ocenili so, da je njihovo sodelovanje v organizacijah zelo pomembno ter jim predlagali, naj pripravijo usmerjen načrt, ki bo predstavljen na generalni skupščini. V načrtu naj bodo opredeljene organizacije, v katerih so aktivno vključeni. Poleg tega je upravni odbor pozval člane, da se udeležujejo srečanj in se zavežejo k izmenjavi mnenj in predlogov za izboljšanje praks.
Tudi osebje CENTR-a je predlagalo nekaj rešitev in možnih izboljšav. Nanašajo se na:

 • strategije zagovarjanja CENTR-ove politike;
 • prihodnost CENTR-ovega delovnega okolja;
 • sodelovanje delovnih skupin.

Odbor je razpravljal o sodelovanju s člani CENTR-a in oblikoval akcijski načrt za oživitev sedanjih projektov:

 • vsak projekt bosta vodili najmanj dve osebi;
 • vodje projektov se bodo redno sestajale in razpravljale o napredku;
 • projekte je potrebno časovno omejiti na mesece in ne leta;
 • pri vsakem projektu bo sodeloval po en član iz upravnega odbora, ki bo prispeval z znanjem in izkušnjami.

Predlagali so, da osebje CENTR-a stopi v stik s člani, ki so manj dejavni. Upravni odbor predvideva, da so srečanja, ki so bila zaradi epidemije izvedena samo preko spleta, vplivala na sodelovanje delovnih skupin, zato je potrebno spodbuditi člane, da bodo delili svoje izkušnje in mnenje na srečanjih delovnih skupin. Predsedniki in podpredsedniki delovnih skupin bodo povabljeni na naslednje srečanje upravnega odbora, kjer si bodo izmenjali informacije, kako jih lahko CENTR podpre, da se poveča aktivna udeležba njihovih članov.

V zvezi s finančnim načrtovanjem je upravni odbor pregledal dolgoročni načrt in podal mnenje, da je potrebno zaradi sedanjih izrednih finančnih okoliščin (vojna v Ukrajini in inflacija), pozorno spremljati razmere in poskrbeti za morebitne prilagoditve, predvsem glede upravljanja s stroški, spremembe članarin in prejemkov, v skladu z belgijsko zakonodajo o zaposlovanju. Z informacijami, ki so trenutno na voljo, bo morda potrebno leta 2023 zvišati članarino za 5 %, da se zagotovi dolgoročna finančna stabilnost CENTR-a. Odbor bo poleti organiziral spletno srečanje in na podlagi odziva članov ponovno ocenil razmere pred zasedanjem skupščine ter predlagal omilitvene ukrepe.

Člani upravnega odbora se iskreno zahvaljujejo predsednikom in podpredsednikom za njihovo delo in predanost pri vodenju delovnih skupin ter vsem sodelujočim in članom, ki delijo svoje znanje in izkušnje.

Posebno izpostavljajo odlično delo CENTR-ovega osebja. Kljub temu, da je skupina majhna, nenehno zagotavljajo podporo na področju logistike, administracije in CENTR-ovih politik.

Sorodne vsebine

Cyber Europe 2024

Za nami je največja evropska kibernetska vaja. Dvodnevni dogodek je potekal junija, glavna nit pa je bil preizkus odpornosti našega energetskega sektorja, kjer se je preizkusilo na tisoče igralcev, ki tesno sodelujejo s kibernetsko varnostjo.

Več …

Jamboree 2024

Za nami je največji Centrov dogodek CENTR Jamboree, vsakoletno druženje registrov evropskih nacionalnih vrhnjih domen, ki so ga prijazno gostili kolegi z Danske.

Več …

Predavanje na konferenci »Pravo v informacijski družbi« na Pravni fakulteti v Ljubljani

Sodelavki Maša Drofenik in Špela Jamnik sta se z veseljem odzvali vabilu in 28. marca 2024 sodelovali na konferenci »Pravo v informacijski družbi«, ki vsako leto poteka v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter Centra za informacijske tehnologije, pravo in etiko.

Več …