Skoči na vsebino
NIS2-DSA

Zakonodaja EU: Direktiva NIS2 in Akt o digitalnih storitvah


Nedavno je Svet EU objavil primerjalno besedilo predloga Direktive o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji (NIS2). Predlog za registre in registrarje domen prinaša zlasti nove obveznosti v zvezi s točnostjo podatkov o nosilcih domen.

Zdi se, da bodo ponudniki spletnih storitev, ki registrirajo domene, morali zagotoviti določeno raven verificiranja oz. preverjanja pravilnosti podatkov nosilcev. Direktiva našteva tudi obvezne kategorije podatkov o nosilcih, ki bodo potrebni za registracijo domene, prav tako pa določa krog upravičencev dostopa do teh podatkov. Po pričakovanjih bo Direktiva dokončno sprejeta jeseni letos, veljala pa bo šele po implementaciji v nacionalno zakonodajo.

Prav tako je Evropski parlament sprejel besedilo Akta o digitalnih storitvah, ki posodablja določila Direktive 2000/31/EC o elektronskem poslovanju in čaka le še na uradno potrditev s strani Sveta EU. Za registre in registrarje je Akt dobrodošel, saj določa, da so primerljivi s ponudniki izključnega dostopa, kar pomeni, da ne odgovarjajo za nezakonite vsebine, ki jih dajejo na voljo uporabniki njihovih storitev. Akt bolj stroge obveznosti nalaga ponudnikom gostiteljstva, ki bodo morali vzpostaviti ustrezne mehanizme za prijavo nezakonitih vsebin in preprečevanje dostopa do njih. Največ novih obveznosti in poostrena odgovornost je predvidena zlasti za ponudnike velikih platform kot so Youtube, Facebook in TikTok.

Sorodne vsebine

Predavanje na konferenci »Pravo v informacijski družbi« na Pravni fakulteti v Ljubljani

Sodelavki Maša Drofenik in Špela Jamnik sta se z veseljem odzvali vabilu in 28. marca 2024 sodelovali na konferenci »Pravo v informacijski družbi«, ki vsako leto poteka v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter Centra za informacijske tehnologije, pravo in etiko.

Več …

Združenje CENTR z novim upravnim odborom

Vodji Registra.si, Barbari Povše, se je iztekel štiriletni mandat na čelu predsednice upravnega odbora združenja evropskih nacionalnih registrov za vrhnje domene- CENTR.

Več …

Prehod na novo Pogodbo o sodelovanju pri registaciji domen

Na Registru .si smo, v sodelovanju z registrarji, uspešno zaključili postopek podpisovanja nove Pogodbe o sodelovanju pri registraciji domen. Z novim razmerjem se bo nadaljevala dosedanja praksa in že uveljavljena razdelitev odgovornosti med Registrom .si in registrarji.

Več …