Skoči na vsebino

Nova pogodba za registrarje

Poziv registrarjem – sodelujte pri pripravi nove pogodbe s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami

Register .si v sklopu revizije »Pogodbe o sodelovanju pri registraciji domen« zbira povratne informacije o predlaganem besedilu novega sporazuma in poziva vse registrarje, da pregledajo objavljen osnutek.

Svoja mnenja, predloge, pripombe in pobude nam posredujte na elektronski naslov info@register.si najkasneje do 10. januarja 2024.

Predlog besedila nove pogodbe

Razlogi za spremembo pogodbe

Sistem domenskih imen je osnovna funkcija, od katere je odvisno pravilno delovanje internetne infrastrukture. Robustnost te infrastrukture je v skladu s povečanimi fizičnimi obremenitvami dandanes treba nenehno krepiti. To pa prinaša vse več varnostnih zahtev za vse vpletene akterje, vključno z registrarji.

Za uspešno ohranjanje varnosti, stabilnosti in kakovosti slovenske vrhnje domene je za Register .si pomembno, da lahko dobro sodeluje s profesionalnimi registrarji. Obenem si na Registru .si še naprej prizadevamo za privlačno in konkurenčno .si, ki jo nosilcem ponujajo naši registrarji. Glede na to vidimo potrebo po posodobitvi in reviziji pogodbe, ki ureja razmerje med Registrom .si in registrarji.

Sedanja praksa se bo nadaljevala večinoma nespremenjena

Razmerje med Registrom .si in registrarji je urejeno s civilnopravnimi pogodbami.

Predlagana nova pogodba bo predvsem nadaljevala sedanjo prakso in že uveljavljeno razdelitev dolžnosti in nalog med registrarji in Registrom .si. V njej so zbrane, opisane in podrobneje pojasnjene pravice in obveznosti ter odgovornost registrarjev in Registra .si.

Varstvo osebnih podatkov

Z namenom, da se pogodbenima strankama čim bolj olajša razumevanje, kako delovati na področju varstva osebnih podatkov, so v novo pogodbo dodane standardne pogodbene klavzule, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov nosilcev .si domen. Poleg tega v skladu z ustaljeno prakso novi sporazum jasno določa, da lahko registrar prosto uporablja podizvajalce, kot so resellerji, vendar ob tem nosi odgovornost za dejanja svojih podizvajalcev.

Verifikacija podatkov nosilca

Ne glede na to, da so v zadnjih letih vse pogostejše zahteve po verificiranju podatkov o nosilcih domen, se postopek za registracijo domen .si glede tega trenutno ne bo spreminjal. Odgovornost za preverjanje, ali so nosilci domene tisti, za katere trdijo, da so, bo še vedno nosil registrar, ki lahko izbere ustrezno metodo za izpolnitev te zahteve. Je pa to področje, kjer lahko zakonodajalec v prihodnosti postavi nove zahteve (za register in/ali registrarje).

Varnostni kontakti registrarja

Za nujne varnostne primere (kot na primer nudenje tehnične podpore pri reševanju incidentov) smo na Registru .si že pred leti uvedli »varnostni kontakt registrarja«, s katerim lahko identificiramo klicatelja. V predlaganem novem sporazumu se obvezuje vse registrarje, da nam na dogovorjen način posredujejo varnostne kontakte. Register .si bo vsakemu registrarju po izpolnitvi te obveznosti v primeru nujne varnostne situacije omogočil tehnično podporo 24/7.

Novosti

Predlagana nova pogodba registrarjem nalaga nekatere nove obveznosti. Najpomembnejše spremembe so:

Kaj sledi…

Veseli bomo vaših predlogov, pripomb in komentarjev. Na njih se bomo odzvali tedensko in po potrebi objavili naša pojasnila.

Po izteku roka za podajanje povratnih informacij (10. januar 2024) bomo v najkrajšem možnem času proučili in obdelali vse prejete komentarje in nato poslali končno verzijo pogodbe v podpis. Sledilo bo prehodno obdobje od pošiljanja novega sporazuma do njegove uveljavitve. Registrarji bodo tako imeli čas, da se odločijo, ali želijo kot registrar nadaljevati sodelovanje z nami po novi pogodbi.

Pripombe in odgovori