Skoči na vsebino

Prehod na novo Pogodbo o sodelovanju pri registraciji domen

Nova pogodba je pripravljena. Če želite nadaljevati kot Registrar, vas pozivamo, da jo podpišete najpozneje do 16. februarja 2024. Spodaj objavljamo različico pogodbe, ki jo je potrebno elektronsko podpisati. Pogodba bo začela veljati z dnem, ko jo elektronsko podpišeta obe stranki.

Izpolnjen in elektronsko podpisan izvod pogodbe nam prosim pošljite na info@register.si.

Najpomembnejše spremembe

Nova pogodba bo predvsem nadaljevala dosedanjo prakso in uveljavljeno delitev odgovornosti med Registrom .si in Registrarji. Najpomembnejše spremembe so bile povzete v pozivu Registrarjem, da prispevate k predlogu besedila novega sporazuma.

Kaj morate storiti, če želite nadaljevati kot registrar

Če želite nadaljevati kot Registrar, morate najpozneje do 16. februarja 2024 podpisati novo Pogodbo o sodelovanju pri registraciji domen. Obenem morate poskrbeti za ustrezno urejeno prijavo za prejemanje e-računov pri enem izmed ponudnikov z veljavnega seznama bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP), izmenjuje e-račune.

Kako boste prejemali e-račune

S pošiljanjem e-računov bomo pričeli 1. marca 2024. Prosimo, da se na prehod pravočasno pripravite. Račune boste prejeli v svojo e-banko. Če želite e-račun prejemati po drugi poti, nas morate o tem obvestiti. Naš računovodski program ima možnosti pošiljanja e-računov na:

  1. e-banko
  2. e-pošto
  3. UJP net
  4. ZZI net (bizBox)
  5. BASS
  6. mBILLS

Za prejemanje e-računov lahko izberete katerokoli od zgoraj navedenih možnosti. Če boste izbrali možnost prejemanja e-računov na e-pošto, je nujno, da nam sporočite elektronski naslov, na katerega želite prejemati e-račune v obliki e-sloga.

Vse informacije v zvezi s prejemanjem e-računov nam pošljite na info@register.si.

Ne pozabite nam sporočiti »varnostnega kontakta«

Register .si vam ob večjih informacijsko varnostnih incidentih, ko je ogrožena integriteta, zaupnost ali razpoložljivost portfelja .si domen, nudi tehnično podporo. Na ta način si prizadevamo, da se preprečijo, zajezijo ali odpravijo posledice incidenta, ki bi lahko škodovale nosilcem domen, vam (Registrarju) ter nam (Registru .si). Več o tehnični podpori si lahko preberete v obrazcu Tehnicna-podpora-varnostni-incident.pdf, ki se nahaja na MatSi portalu, v zavihku »Prenosi«.

Zaradi morebitne zlorabe pri nudenju tehnične podpore pri reševanju incidentov, smo na Registru .si že pred leti uvedli »varnostni kontakt«, s katerim lahko identificiramo klicatelja. Tiste, ki ste nam v preteklosti že posredovali »varnostne kontakte« pozivamo, da jih preverite in da nas, v kolikor le-ti niso več ažurni, o tem obvestite. Tistim, ki nam teh kontaktov še niste posredovali, pa bomo po podpisu nove pogodbe posredovali navodila za posredovanje.

Ko bo Register .si prejel podatke o varnostnem kontaktu, boste prejeli direktno telefonsko številko dežurnega tehnika na Registru .si, ki vam bo v primeru incidenta za pomoč na voljo 24/7 in ne zgolj v času uradnih ur.

Kaj se zgodi, če nove pogodbe do roka ne podpišete

Če nove pogodbe ne boste podpisali do 16. februarja 2024, ne boste več Registrar za Register .si. To pomeni, da boste izgubili dostop do naših sistemov (EPP, registrar web in registrar whois). Odvzem dostopa do naših sistemov pomeni, da ne morete več registrirati, posodobiti, podaljšati ali izbrisati domen pod .si.

V skladu s Splošnimi pogoji za registracijo domen pod .si (tč. 9.2 in 9.3), mora Registrar v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe v 15 dneh svoj portfelj domen prenesti na drugega Registrarja in o prenosu na ustrezen način obvestiti Register in vse prizadete nosilce. Če Registrar ne izpolni obveznosti iz točke 9.2., nosilce o prenehanju pogodbe obvesti Register, Registrarju pa za vsako domeno, ki je ni prenesel na drugega Registrarja, zaračuna po veljavnem ceniku. Nosilci si morajo najkasneje do poteka registracije izbrati novega Registrarja. Neporabljena sredstva na vašem računu vam bomo vrnili.

Nova pogodba po podpisu v celoti nadomešča trenutno veljavno pogodbo, kar je opredeljeno tudi v členu 17.2. nove pogodbe. Če nove pogodbe do 16. februarja 2024 ne boste podpisali, je to v skladu z 11.1. členom veljavne pogodbe utemeljen razlog za odpoved trenutno veljavne pogodbe. Posledično preneha pogodbeno razmerje med vami in Registrom .si.

Kako prekiniti trenutno pogodbo pred iztekom roka

Če že veste, da ne želite nadaljevati kot Registrar, nam lahko pošljete obvestilo o odpovedi pogodbe.

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi s podpisom nove pogodbe, nas kontaktirajte na info@register.si.