Skoči na vsebino

Vizija in poslanstvo

Register.si, ki deluje v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes), opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si. S svojimi storitvami omogoča in promovira spletno prisotnost vseh .si domen.

Poslanstvo

Register.si zagotavlja stabilno, varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje .si v svetovnem internetu.

Vizija

.si je mednarodno prepoznana vrhnja domena, ki predstavlja Slovenijo in prva izbira naslova na internetu za vse povezane s Slovenijo.

Vrednote

 • Register.si si prizadeva za kvalitetno, učinkovito, trajnostno, etično in transparentno poslovanje z vsemi registrarji, nosilci in poslovnimi partnerji.
 • Delujemo v skladu s potrebami in željami lokalne internetne skupnosti in vlagamo v razvoj informacijske družbe v Sloveniji.
 • Iščemo tehnološko napredne, vendar varne in preizkušene rešitve.
 • Register.si skrbi za delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih.

Strategija

Arnes opravlja vlogo nacionalnega registra za vrhnjo domeno .si. Osnovni funkciji sta:

 • zagotavljanje registracije domen pod .si,
 • upravljanje vrhnjega DNS strežnika za .si.

Strateški cilji 2021 – 2025

Register.si skrbno in kvalitetno upravlja pomembno nacionalno infrastrukturo.

Zagotavlja varno, stabilno in neprekinjeno delovanje vseh servisov:

 • skrbi za nenehno posodabljanje in razvoj storitev in infrastrukture v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili.
 • Posluje transparentno, učinkovito, kvalitetno in trajnostno.
 • Vzpostavlja poslovne odnose z registrarji, nosilci in drugimi poslovnimi partnerji, ki temeljijo na vzajemnem zaupanju.

.si je prva izbira spletne identitete v Sloveniji:

 • Register.si krepi slovensko spletno identiteto in ugled .si.
 • Oblikuje pravila za registracijo domen v skladu z lokalno zakonodajo, mednarodnimi priporočili in v skupno dobro lokalne internetne skupnosti (prebivalcev Slovenije).
 • Z akcijami ozaveščanja javnosti o prednostih nacionalne domene skrbi za rast števila registriranih domen pod .si.

Register.si prispeva k razvoju interneta v Sloveniji:

 • Register.si z ekspertnim znanjem s področja domen in DNS sodeluje v relevantnih razpravah v Sloveniji in prispeva k širšemu razumevanju in poznavanju tega področja.
 • Z aktivnim vključevanjem v forume o upravljanju interneta in druge projekte lokalne skupnosti prispeva k razvoju uporabe interneta v Sloveniji.
 • Register.si zastopa interese .si v mednarodnih organizacijah.