Skoči na vsebino

Pripombe in komentarji k ZVOP-2 in ZASP


V aprilu letos je Ministrstvo za pravosodje objavilo težko pričakovani Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim naj bi se slovenska zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov končno uskladila z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) iz leta 2016.

Ministrstvo je pozvalo zainteresirane deležnike, da podajo predloge in komentarje na objavljeni Predlog ZVOP-2. Ker Register .si zbira, obdeluje in hrani osebne podatke uporabnikov svojih storitev, je kot zainteresirani deležnik podal mnenje na nekatere najpomembnejše določbe Predloga. Register .si je podal pripombe zlasti k določbam, ki obravnavajo posebne zbirke osebnih podatkov, obdelave podatkov v kazenskih in prekrškovnih postopkih in druga pomembna vprašanja obdelave osebnih podatkov. V zvezi z obdelavo podatkov v znanstveno-raziskovalne namene se Register .si zavzema za čim širše možnosti obdelave podatkov v znanosti in raziskovanju.

Register .si je kritičen do določb Predloga ZVOP-2, ki omogočajo snemanje zvoka kot razširjeno možnost videonadzora na posamezniki, prav tako Register .si nasprotuje določbam, ki omogočajo lažje zbiranje biometričnih podatkov zasebnim subjektom (npr. bankam, zavarovalnicam, itd.). Celotno stališče Registra .si lahko preberete na tej povezavi.

Prav tako je Arnes podal stališče na predlog sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Ta prinaša pomembne novosti glede uporabe avtorskih del v izobraževanju in glede odgovornosti velikih spletnih platform za uporabniške vsebine.

Sorodne vsebine

Akt o kibernetski odpornosti

Predlog Akta o kibernetski odpornosti (Predlog uredbe o horizontalnih zahtevah glede kibernetske varnosti za izdelke z digitalnimi elementi in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020, COM(2022) 454 final, 2022/0272(COD)), ki se trenutno usklajuje v zakonodajnih telesih EU, vzpostavlja večjo odgovornost ponudnikov digitalnih produktov in storitev za kibernetsko varnost strojne in programske opreme, ki je dostopna na trgu EU.

Več …

Posvet o uveljavitvi Akta o digitalnih storitvah

Register.si je sodeloval na javnem posvetu o uveljavitvi Akta o digitalnih storitvah (DSA), ki ga je 20. 2. 2023 v Hiši Evropske unije organiziralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Več …

Registracija domene v nasprotju z zakonom, javnim redom in moralo

Splošni pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si določajo, da uporabnik ne sme registrirati domene, ki nasprotuje zakonu, javnemu redu ali morali (glej točko 8. 1. 4.). Kaj ta določba pomeni in česa naj se bodoči nosilci domen vzdržijo pri izbiri domenskega imena, da njihova registracija ne bo zavrnjena oz. da že registrirana domena ne bo izbrisana?

Več …