Skoči na vsebino

Znamke

Znamke, geografske označbe in domene

Kljub navidezni zamenljivosti so med temi pravicami pomembne razlike: Znamka je pravica industrijske lastnine, ki daje imetniku pravico, da s svojim znakom označi svoje blago/storitve/vsebine in se s tem razlikuje od drugih konkurentov na trgu. Znamka je načeloma registrska pravica in nastane šele z vpisom v ustrezni register. Znamka velja le na ozemlju države ali … Continued