Skoči na vsebino

Letno poročilo 2020


Register upravlja z vrhnjo DNS strežniško infrastrukturo za nacionalno domeno .si, kar v praksi pomeni, da je delovanje interneta pod .si v veliki meri odvisno od nas. Stabilno, varno in neprekinjeno delovanje zato niso le prazne besede, temveč zahteva. Pandemija nas je prisilila, da smo v letu 2020 preizkusili politike in plane zagotavljanja neprekinjenega poslovanja in informacijske varnosti, čemur smo v preteklih letih posvetili veliko pozornosti.

Ponosni smo, da smo kljub izrednim razmeram v 2020 zagotavljali brezhibno delovanje vseh naših storitev, kar je v času, ko se je življenje dobesedno preselilo na splet, še posebej pomembno. Uspešno smo izpeljali številne zastavljene projekte, čeprav se je med rednimi videokonferenčnimi klici občasno na zaslonu pokazala kakšna majhna glavica, ki je potrebovala pomoč pri šolanju na daljavo.

To leto je zahtevalo veliko prilagajanja, razumevanja, strpnosti, pa zagnanosti, iznajdljivosti, pripravljenosti na spremembe in navdušenja. Uspelo nam je, ker smo zaposleni na Registru ne le sodelavci temveč Tim z veliko začetnico!

Časovnica 2020

15 jan

DNSSEC podpisovanje

V začetku leta 2020 smo za zagotavljanje neprekinjenega DNSSEC podpisovanja .si domene zgenerirali DNSSEC ključe za nadaljnih 5 let.

14 feb

CENTR upravni odbor

Na srečanju Združenja evropskih nacionalnih registrov CENTR je na mesto predsednice upravnega odbora bila izvoljena vodja slovenskega Registra.si.

15 mar

Covid-19

Tudi kolektiv Registra.si, zaradi zaprtja države v nastali COVID-19 situaciji, preide na delo od doma. Vse naše storitve so in še vedno delujejo nemoteno.

23 mar

Ukrepi v epidemiji

Podaljšanje karantene za nepravočasno podaljšane domene iz 30 na 60 dni.

22 jun

Prvo srečanje registrarjev

Na 1. srečanju registrarjev v letu 2020 smo registrarje seznanili z delom Registra v času epidemije in jim predstavili uvedbo dodatne funkcionalnosti portala za registrarje – MATsi.

9 jul

NETKO nagrade

Podelitev nagrad NETKO, za najboljše spletne projekte pod domeno .si, je prvic potekala preko spleta.

25 avg

Nova spletna stran

Na Registru težimo k čim boljši izkušnji za naše uporabnike, zato smo oblikovali novo spletno stran, s ciljem večje preglednosti in jasnosti, kot tudi čim boljše dostopnosti za uporabnike.

22 okt

ISO27001

V oktobru in novembru smo izvedli zunanjo presojo z nizozemskim nacionalnim registrom SIDN. Presoja je bila predpriprava na certifikacijsko presojo, ki jo načrtujemo jeseni 2021.

2 dec

Drugo srečanje registrarjev

Na 2. srečanju registrarjev v letu 2020 smo registrarjem predstavili statistične podatke, tehnične spremembe, DNS zlorabe ter pripravili ozaveščanje glede informacijske varnosti.

Število domen

Zaustavitev življenja zaradi pandemije je še povečala pomen spletnega poslovanja. Spletna prodaja, spletno naročanje hrane, spletno komuniciranje, spletno učenje, … je povečala tudi zanimanje za .si domene.

Nove registracije

Zadnjih nekaj let je bilo število novo registriranih domen precej stabilno, v letu 2020 pa smo zabeležili skoraj 10 % povečanje.

Deaktivirane domene

Register skrbi za stabilno, varno in zanesljivo delovanje .si. Ena od zahtev Splošnih pogojev za registracijo domen pod .si je, da je nosilec dolžan poskrbeti, da so njegovi podatki ves čas točni, popolni in ažurni. V letu 2019 smo v sodelovanju z registrarji in CERTom sistematično deaktivirali domene na podlagi netočnih ali lažnih podatkov.

Domene po regijah, na tisoč prebivalcev

Spodnji zemljevid prikazuje “gostoto” domen po regijah. Če je vodstvo osrednje-slovenske regije pričakovano, nas je prijetno presenetila Koroška, ki ji sledi.

Registrarji

.si domene nosilci lahko registrirajo preko približno 100 registrarjev. Izbirajo lahko med domačimi in tujimi, malimi in velikimi. Spodnja statistika prikazuje delež vseh .si domen v upravljanju največjih treh, petih in desetih registrarjev.

Top 3
56,1 %
Top 5
62,6 %
Top 10
73,5 %

Nosilci domen

Večina nosilcev .si domen je poslovnih subjektov, čeprav v zadnjih letih narašča delež nosilcev, ki so fizične osebe.


Organizacije
72 %

Fizične osebe
28 %

Tržni delež v Sloveniji

Ponosni smo, da se je v preteklih letih .si domena okrepila in postala prva izbira za spletni naslov v Sloveniji. .si je naša, varna, zanesljiva in govori o tem, da poslujemo v Sloveniji, na slovenskem tržišču in za slovenske potrošnike. Z malo manj kot 30 % ji sledi »starosta« domen, .com, nekaj, zlasti poslovnih subjektov, pa se odloči tudi za .eu.

.si
49,9 %
.com
28,9 %
.eu
7,4 %
.net
5,1 %
.org
2,3 %

Država nosilca

Od kod prihajajo nosilci .si domen? Ni presenečenje, da je več kot 85 % nosilcev domen slovenskih.

SI
85,38 %
DE
2,93 %
US
1,54 %
AT
0,95 %
FR
0,88 %
CZ
0,69 %
NL
0,69 %
GB
0,67 %
CH
0,56 %
IT
0,55 %

Trajnostno poročilo 2020

Register za vrhnjo domeno .si je trajnostni razvoj v strateškem načrtu za obdobje 2021–2025 vključil med glavne usmeritve in se zavezal, da ga bo v tem obdobju vpeljal v procese poslovanja. Kot je razvidno iz poročila, smo začrtanim smernicam na nekaterih področjih sledili, na drugih pa trajnostni vidik še uvajamo. Ker se tudi Rim ni zgradil čez noč, poslovni modeli trajnostnega razvoja in merila za spremljanje trajnostnih kazalnikov še niso povsod vzpostavljena, zato poročilo za leto 2020 še ne omogoča primerjalne analize, ampak predstavlja pretekle podatke in dejstva.
Trajnostno poročilo za 2020 obravna vse tri vidike: ekonomski, družbeni in okoljski vidik. Področja trajnostnega razvoja smo umestili v Agendo 2030, sprejeto na vrhu OZN.

ikona enakost spolov

7|5

V letu 2020 je bilo na Registru 12 zaposlenih, od tega 5 moških in 7 žensk.

ikona zdravje in dobro počutje

1
Ena sodelavka je bila na porodniškem dopustu.
5|7
Mlajših od 40 let je 5, starejših od 40 pa 7.
ikona kakovostno izobraževanje

2|10

2 zaposlena imata stopnjo izobrazbe VII/1 ali manj, ostali pa VII/2 ali več.

Registrovi deležniki

DeležnikOblika vključevanjaCiljiIzpostavljamo v letu 2020

Zaposleni

- sodelovanje pri upravljanju (svet delavcev in sindikati)
- interni formalni in neformalni dogodki (strateške konference, strokovno-izobraževalni dogodki) - interna izobraževanja/posveti - ciljno vodenje (letni razgovori)
- sodelovanje pri spletnem in tiskanem mediju
- elektronska pošta
- osebni stik
- športna društva in dobrodelnost
- obveščenost in ozaveščenost
- spodbujanje idej za izboljšanje delovnega okolja in poslovnega procesa
- dvosmerno komuniciranje
- graditev kulture, izboljšanje odnosov in negovanje oz. dvig dobrega organizacijskega vzdušja
- novozaposleni sodelavki na področju koordinacije projektov (20%) in za področje prava (100%)
- odhod sodelavca za odnose z javnostmi in komunikacijo
- podpora zaposlenim pri prilagajanju na delo od doma zaradi epidemije

Ustanovitelj

- polletno in letno poročanje- spoštovanje zakonodaje- uvrstitev med IBS (Izvajalec bistvenih storitev)

Registrarji

- svetovanja
- sestanki
- obveščanje preko portala za registrarje
- tržno komuniciranje po različnih kanalih
- strokovna srečanja/konference
- dogodki
- družbena omrežja
- varno in znesljivo izvajanje registracije domen v korist nosilcev domen-izvedba dveh on-line srečanj registrarjev
- razširitev portala za registrarje in posodobitev dela portala namenjenega administraciji
- posodobitev programske opreme EPP za umirjanje poizvedb registrarjev ob prevelikem navalu števila poizvedb (throttling)

Dobavitelji

- razpisi
- povabila k sodelovanju
- sestanki
-predstavitve
- izbira najprimernejšega dobavitelja v skladu z merili
- okolju prijazni materiali
- brezpapirno poslovanje
- digitalizacija poslovanja

Lokalna skupnost

- podpora neprofitnim organizacijam z nakupi poslovnih daril
- krvodajalske akcije
- osebna participacija zaposlenih izven delovnega časa
- vključevanje družbe/zaposlenih v lokalne skupnosti in širše
- ozaveščanje prebivalstva
- spodbujanje zainteresiranih za pripravo kvalitetnih vsebin pod .si
- notesniki Botrstvo
-prvi »digitalni« NETKO 2020
- objava nove spletne strani
- objava poljudnih prispevkov na spletni strani

Strokovna javnost

- izvajanje strokovnih predavanj in strokovnih člankov
- sodelovanje pri pripravi pobud in komentarjev na področno zakonodajo v Sloveniji
- ozaveščanje o DNS in drugih strokovnih vsebinah- objava strokovnih vsebin na spletni strani

Mednarodne organizacije in združenja

- sodelovanje pri pripravi pobud in komentarjev na področno zakonodajo EU
- udeležba na dogodkih evropskega in svetovnega foruma (EuroDIG in IGF)
- povezovanje in izmenjava informacij z drugimi registri
- izmenjava dobrih praks
- vodja Registra, Barbara Povše, izvoljena za predsednico upravnega odbora združenja CENTR
- s srbskim registrom RNIDS smo podpisali dogovor o vzpostavitvi regionalnega Anycast strežnika
- aktivno sodelovanje zaposlenih v delovnih skupinah CENTRa

Pri komunikaciji sledimo načelom spoštovanja, odkrite povratne informacije, prepoznavanja vrednot posameznika, spodbude in vključevanja.

Registrov trajnostni odtis za leto 2020

PODROČJEKAZALNIKDOSEŽENO 2020CILJ 2021

EKONOMSKI vidik

Investicije


ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Sredstva v investicije in vzdrževanje OS22.479,22€Povečanje sredstev zaradi tretje lokacije

Rast prodaje


ikona dostojno delo in gostpodarska rast
Rast prodaje na zaposlenega v primerjavi z letom 20196,83%Enakovredna oz. povečana rast

Dodana vredost na zaposlenega


ikona dostojno delo in gostpodarska rast
Dodana vrednost na zaposlenega86.966,90€Ohranitev oz. povečanje produktivnosti

Družbena odgovornost


ikona trajnostna mesta in skupnosti
Sredstva, namenjena ranljivim skupinam in lokalni skupnosti0,18% sredstevPovečanje % sredstev

DRUŽBENI vidik

Varnost pri delu


ikona zdravje in dobro počutje
Št. poškodb pri deluBrez poškodbBrez poškodb

Zdravje pri delu


ikona zdravje in dobro počutje
Bolniški stalež456 ur
m=11%
ž=89%
Zmanjšanje bolniškega staleža

Kakovost


ikona dostojno delo in gospodarska rast
ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Št. novih storitev1 (MatSi vloge)Povečanje št. novih storitev
Št. informacijsko varnostnih incidentov 10Zmanjšanje št. informacijsko varnostnih incidentov

ISO27001


ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Aktivnosti za pridobitev cerfifikata ISO27001Dve zunanji in tri notranje presojePridobitev certifikata
Testiranje planov neprekinjenega poslovanja1Izvedba vsaj ene vaje v letu

Izobraževanje


ikona kakovostno izobraževanje
ikona enakost spolov
Število ur izobraževanja na zaposlenega52 ur
m=31%
ž=69%
Povečanje št. ur izobraževanja na zaposlenega

Sodelovanje zaposlenih v organizacijah


ikona kakovostno izobraževanje
ikona enakost spolov
Povprečno št. organizacij, kjer so aktivno udeleženi zaposleni 3Ohranitev udeležbe na zaposlenega

Zadovoljstvo registrarjev z našim delom


ikona partnerstva za doseganje ciljev
Povprečna ocena registrarjev (1 do 5)4,7Ohranitev povprečne ocene

OKOLJSKI vidik

Skrb za okolje


ikona odgovorna poraba in proizvodnja
ikona podnebni ukrepi
Poraba papirja v kg7,5Zmanjšanje porabe papira in prehod na brezpapirno poslovanje

Tveganja

PodročjeTveganje

DNS


  • objava napačne ali prazne .si zone

  • preobremenjenost HSM zaradi preveliko DNSSEC podpisanih domen, lahko zaradi preobremenjenosti povzroči zamudo pri objavi zone

WHOIS in DAS

Preobremenjenost sistema zaradi preveč sočasnih poizvedb.

Sistem za registracijo domen

Nedelovanje sistema.

Spletna stran in družbena omrežja

Nedelovanje spletne strani in nezmožnost posredovanja informacij preko družbenih omrežij (kraja podatkov, ranjljivost Wordpressa,…).

MatSI

Izguba integritete, zaupnosti in razpoložljivosti podatkov v Matsiju (hekerski napad, ukradene poverilnice,…).

Storitve dane v zunanje upravljanje

VPN

Kadrovska politika

Fluktuacija zaposlenih.

Ukrepi, s katerimi Register zmanjšuje svoja največja tveganja in jih odpravlja, so večinoma nanašajo na postavitev tretje lokacije v sodelovanju z matično organizacijo Arnes in izobraževanjem ter vključevanjem zaposlenih v vse procese.

Izhodišča za postavljene cilje in uresničevanje strategije trajnostnega razvoja temelji na zastavljenih vrednotah, poslanstvu in viziji Registra za vrhnjo domeno .si. V strateškem obdobju za 2021-2025 si bomo prizadevali, da bomo v očeh deležnikov prepoznani kot družbeno odgovoren in verodostojen partner, družbeno odgovoren upravljalec vrhnje strežniške infrastrukture DNS za .si domene, odgovoren in privlačen delodajalec in družbeno odgovorna organizacija do širše skupnosti.

Sorodne vsebine

Tretje četrtletje 2023 v številkah

Tretje četrtletje 2023 se je končalo s 154.481 .si domenami, kar je 0,8 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,5 % rast.

Več …

Drugo četrtletje 2023 v številkah

Drugo četrtletje 2023 se je končalo s 153.055 .si domenami, kar je 0,7 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,24 % rast.

Več …

Letno poročilo 2022

Leta 1992, pred natanko 30 leti, je bila slovenska nacionalna domena .si vpisana v vrhnji korenski strežnik in tako dejansko “zaživela”. Na poti do samostojne države je bil to eden od pomembnih korakov – pridobitev digitalne nacionalne identitete .si. Tej pomembni obletnici je bilo posvečeno leto 2022.

Več …