Skoči na vsebino

Letno poročilo 2023


Upravljanje vrhnje DNS strežniške infrastrukture za .si in razvoj in vzdrževanje sistema za registracijo domen pod .si pomeni veliko odgovornost do vseh slovenskih uporabnikov interneta.

Od samega začetka delovanja je zato zanesljivo, varno in stabilno delovanje naših servisov ključni cilj Registra .si. Najnovejše tehnologije, ISO standardi, tesno sodelovanje z ostalimi nacionalnimi registri po Evropi in širše, neprestano spremljanje vseh servisov, njihov razvoj in izboljšave – za vse to in še mnogo več skrbi naša mala, a izvrstna ekipa tehničnih strokovnjakov.

A Register .si ni le tehnologija. Naši sodelavci (pravzaprav sodelavca) skrbita, da ima približno 100 registrarjev za .si domeno vselej vse potrebne informacije o novostih, pomagata pri morebitnih zapletih in po potrebi komunicirata tudi z nosilci.

V zadnjih letih je Komisija EU pripravila vrsto direktiv in uredb, ki regulirajo področje interneta in torej posledično delovanje Registra .si. Akt o digitalnih storitvah (DSA), Akt o umetni inteligenci, Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji (NIS2) so le nekatere med njimi. Register .si v sodelovanju s CENTRom skrbno spremlja vse akte že v času nastajanja, komunicira s predstavniki Slovenije, ki sodelujejo pri njihovi pripravi in seveda sodeluje pri prenosu le-teh v nacionalno zakonodajo. V letu 2023 smo sodelovali pri pripravi Zakona o izvajanju DSA, pripravili komentarje za novi Zakon o informacijski varnosti, ki bo implementiral direktivo NIS2. Delo pravnika na Registru .si je izjemno pestro, a nedvomno vedno bolj zahtevno.

.si domena je varna, zanesljiva in predvsem naša, slovenska. Z nagrado Netko Register .si komunicira slovensko spletno identiteto, podpira domače spletne projekte, podjetja in osebnosti in hkrati spodbuja uporabo nacionalne domene .si. Nagrada je priznanje današnjim digitalcem, ki delajo, živijo in ustvarjajo »online«. S ponosom je Register .si v skladu s svojim strateškimi usmeritvami, da deluje trajnostno in družbeno odgovorno, celotni znesek prijavnin, zbranih na tekmovanju Netko, namenil društvu Svetloba in tako vsaj malo pripomogel, da bodo tudi slepi in slabovidni otroci uporabljali storitve spleta.

Leto 2023 je zaznamoval še en uspeh Registra .si: postali smo ustanovni član EU TLD ISAC – združenja, v katerem bodo evropski registri vrhnjih domen zbirali, analizirali in medsebojno delili informacije o kibernetskih grožnjah, ter tako povečali odpornost nacionalnih registrov.

Register .si je tudi v letu 2023 dokazal, da lahko tudi z enim najmanjših timov v Evropi naredimo izjemno veliko.

Barbara Povše, vodja Registra .si

Časovnica 2023

Število domen

Leto 2023 smo zaključili s 154.630 domenami.

Nove registracije

V letu 2023 je bilo 20.177 novih registracij.

Deaktivirane domene

Register skrbi za stabilno, varno in zanesljivo delovanje .si. Ena od zahtev Splošnih pogojev za registracijo domen pod .si je, da je nosilec dolžan poskrbeti, da so njegovi podatki ves čas točni, popolni in ažurni. V sodelovanju z registrarji in CERTom smo sistematično deaktivirali domene na podlagi netočnih ali lažnih podatkov.

Whois poizvedbe

V letu 2023 je Whois strežnik odgovoril na skoraj 62 milijonov poizvedb.

Registrarji

.si domene nosilci lahko registrirajo preko registrarjev. Izbirajo lahko med domačimi in tujimi, malimi in velikimi. Spodnja statistika prikazuje delež vseh .si domen v upravljanju največjih treh, petih in desetih registrarjev.

Top 3
58,1 %
Top 5
63,7 %
Top 10
74,3 %

Nosilci domen

Večina nosilcev .si domen je poslovnih subjektov.


Organizacije
72,8 %

Fizične osebe
27,2 %

Tržni delež v Sloveniji

Ponosni smo, da se je v preteklih letih .si domena okrepila in postala prva izbira za spletni naslov v Sloveniji. .si je naša, varna, zanesljiva in govori o tem, da poslujemo v Sloveniji, na slovenskem tržišču in za slovenske potrošnike.

.si
50,7 %
.com
28,9 %
.eu
7,2 %
ostali gTLD
8,8 %
ostali ccTLD
4,5 %

Država nosilca

Podatki kažejo odstotek nosilcev glede na njihovo izvorno državo.

SI
82 %
DE
3,5 %
US
1,8 %
AT
1,0 %
FR
1,0 %
CZ
0,9 %
NL
0,7 %
GB
0,70 %
IT
0,6 %
RU
0,5 %

Trajnostno poročilo 2023

Zaposleni na Registru .si čutimo odgovornost za vpliv naših odločitev in procesov na družbo in okolje, tako v pozitivnih, kot negativnih vidikih. Pozitivne vidike, kot sta npr. varna in stabilna .si, skušamo čim bolj okrepiti, negativne pa z razpoložljivimi sredstvi čim bolj preprečiti oz. poiščemo alternative z manjšim učinkom.

Delujemo transparentno po etičnih načelih in s tem prispevamo k trajnostnemu razvoju družbe. Upoštevamo pričakovanja naših deležnikov in si prizadevamo udejanjati trajnost in družbeno odgovornost v vseh vidikih našega poslovanja.

Register .si je del Akademske in raziskovalne mreže Slovenije, zato finančnih podatkov ne moremo prikazovati ločeno. Pri trajnostnem poročilu smo se zato osredotočili na družbeni in okoljski vidik. Finančni podatki, ki so del ekonomskega vidika, so zajeti v skupnem letnem pregledu aktivnosti Arnesa.

Registrovi deležniki

Zaposleni

Na Registru .si so naši sodelavci najpomembnejši deležniki, ki imajo v trajnostni strategiji največji vpliv na delovanje naših storitev.

Zaposlene vključujemo v različne oblike sodelovanja. Spodbujamo jih, da sodelujejo pri upravljanju (svet delavcev in sindikati), se udeležujejo internih formalnih in neformalnih dogodkov (strateške konference, strokovno-izobraževalni dogodki), prispevajo s svojimi znanji in izkušnjami na internih posvetih in jim nudimo delovno okolje, ki je neizključujoče. Smo zagovorniki dvosmerne komunikacije in redne obveščenosti sodelavcev.

Znotraj tima se veliko pogovarjamo, skupaj iščemo rešitve in skrbimo, da so vsa mnenja slišana. V letu 2023 smo preko letnih razgovorov opazili, da si zaposleni želijo ohraniti možnost dela od doma, ker s tem lažje usklajujejo poklicno in zasebno ravnovesje. Vendar so hkrati izrazili željo po nekaj dnevnem fizičnem stiku, ker bi lažje reševali določene naloge. Tako se dvakrat tedensko družimo v pisarnah in nekaj časa namenimo tudi graditvi pozitivne delovne kulture, vzdrževanju odnosov in negovanju oz. dviganju dobrega organizacijskega vzdušja.

8|4

V letu 2023 je bilo na Registru 12 zaposlenih, od tega 8 žensk in 4 moški.

7|5
Po starostni strukturi se uvrščamo v zreli tim, kjer je 7 zaposlenih mlajših od 40 let, 5 pa starejših od 40.

2|10

2 zaposlena imata stopnjo izobrazbe VII/1 ali manj, ostali pa VII/2 ali več.

80 ur

Vsak zaposleni je v preteklem letu, v povprečju, opravil 80 ur izoraževanja in bil aktivno vključen v vsaj dve delovni skupini ali zunanji interesni organizaciji.

Naše storitve so odvisne tudi od izobraženih in motiviranih zaposlenih, ki so sposobni hitro reagirati na spremembe in se prilagoditi notranjim in zunanjim izzivom.

Na Registru .si nam ni pomembna količina izobraževanj, ampak želimo zaposlene motivirati za oblike izobraževanj, ki jim bodo prinesla manjkajoča in potrebna nova znanja, ki jih bodo kasneje lahko vključili v procese.

Največ smo sodelovali s združenjem CENTR, ICANN-om, ISAC-om, URSIV-om in MDP-jem.

Veseli nas, da smo tudi to leto zaključili brez delovnih poškodb.

Registrarji

Registarji niso samo naši deležniki, so naši partnerji, s katerimi strmimo k skupnemu clju, da je .si varna in stabilna. Skrbijo za varno in zanesljivo izvajanje registracije domen v korist nosilcev domen.
Registrarje redno obveščamo o vseh spremembah in novostih. Naš cilj je, da skupaj najdemo rešitve, s katerimi bomo zadostili vsem zahtevam in še naprej sledili skupnim ciljem.

Smo mnenja, da lahko s sodelovanjem in izmenjavo idej dosežemo najboljše rešitve, zato smo v letu 2023 organizirali srečanje, kjer smo jim predstavili naš namen glede zbiranja informacij o informacijski varnosti v njihovih organizacijah. Del srečanja smo namenili tudi prihajajoči direktivi NIS2 in spremembah, ki jih bomo uvedli v prihodnjem letu s podpisom nove Pogodbe o sodelovanju pri registraciji domen.

Ker smo se skozi leto srečevali ob raznih formalnih priložnostih, je bil december čas, ki smo ga namenili bolj sproščenemu druženju. Konec leta smo zaokrožili na prednovoletnem srečanju registrarjev v bowling klubu Spider.

Na Registru .si smo tudi v preteklem letu vlagali v razvoj in inovacije, s čimer smo izboljšali naše storitve in ohranili konkurenčnost v industriji domen. Posebej bi izpostavili uvedbo dvofaktorske prijave v registrarjev spletni portal MatSi in RDAP, servis za poizvedbe o podatkih za domene.

V letu 2023 je Register .si uspešno prestal zunanjo nadzorno presojo za certifikat ISO 27001. Dosežek potrjuje našo zavezanost k najvišjim standardom informacijske varnosti in še dodatno utrjuje našo pozicijo kot zaupanja vreden partner. Skrb za varnost informacijskih sistemov je za nas ključnega pomena saj verjamemo, da je zaščita podatkov pomembno za uspešno in zanesljivo poslovanje. S pridobitvijo tega prestižnega certifikata zagotavljamo, da so naši procesi in prakse skladni z mednarodno priznanimi standardi, kar omogoča varno in zaupno ravnanje z informacijami. Poleg zunanje smo opravili še dve notranji presoji, kjer smo presojali: 1. sistem upravljanja varovanja informacij in 2. sistem vodenja neprekinjenega poslovanja.

Kot nosilci certifikata standarda ISO 27001 na Registru .si stremimo k čim manj varnostnim incidentom in si prizadevamo sprejeti vse možne ukrepe za njihovo preprečevanje oz. omejevanje. Leta 2023 smo zabeležili šest varnostnih incidentov, kar je manj kot leto prej. Ta rezultat odraža našo zavezanost k nenehnemu izboljševanju naših varnostnih praks in zagotavljanju najvišje ravni zaščite informacij.

Že od leta 2021 si prizadevamo, da bi naše poslovanje predstavljalo čim manjšo obremenitev za okolje. Nekaterih procesov, s katerimi bi lahko pristopili k temu projektu, nismo mogli izpeljati. Naš cilj ni le zmanjšanje porabe papirja, temveč njegova odprava kjerkoli je to mogoče in nadomestitev z optimiziranimi digitalnimi procesi in orodji za izboljšanje zadovoljstva deležnikov in povečanje učinkovitosti naših zaposlenih in našega poslovanja. Z veseljem izpostavljamo, da smo konec leta 2023 uspeli nekatere procese digitalizirati in s tem prešli na e-račune. Učinki se bodo pokazali v 2024.

Strokovna javnost

Sodelovanje s strokovno javnostjo nam omogoča, da delujemo bolj učinkovito, varno in v skladu s potrebami naših uporabnikov in nenazadnje z regulativnimi zahtevami, kar dolgoročno prispeva k boljši kakovosti in zanesljivosti storitev, ki jih ponujamo. Z našim znanjem in bogatimi izkušnjami pa hkrati pomagamo vsem zainteresiranim razumeti postopke in učinke, ki jih prinesejo njihove odločitve in udejanjanje praks.

Register .si in strokovna javnost smo pogosto najbolje seznanjeni z relevantno aktualno zakonodajo in regulativnimi zahtevami. Njihovo vključevanje nam zagotavlja, da skupaj najdemo rešitve, ki so v skladu z zakonodajnimi okvirji in standardi, kar zmanjšuje pravna tveganja.

V letu 2023 bi izpostavili izpeljano predavanje na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer smo študentom prava predstavili problematiko odstranjevanja nezakonite spletne vsebine in našo prakso z blokiranjem in pečatenjem domen.

Sodelovali smo tudi na posvetu o uveljavitvi Akta o digitalnih storitvah.

Mednarodne organizacije in združenja

Združenje za evropske nacionalne vrhnje domene CENTR, EU TLD ISAC, ICANN in druge mednarodne organizacije in združenja, igrajo ključno vlogo pri izmenjavi izkušenj in dobrih praks, kar nam pomaga izboljšati procese in postopke.

Skupaj z ostalimi evropskimi registri vrhnjih domen se soočamo s številnimi globalnimi izzivi, kot so kibernetska varnost, nove zakonske zahteve, zaščita intelektualne lastnine in dostopnost do interneta. Mednarodno sodelovanje nam omogoča usklajen pristop k reševanju teh izzivov.

Članstvo v mednarodnih združenjih nam tudi omogoča, da vzpostavimo dialog z drugimi akterji v industriji domen, vladnimi organi, raziskovalnimi institucijami in drugimi relevantnimi deležniki.

Vodja Registra .si, Barbara Povše, ki je tudi v letu 2023 opravljala funkcijo predsednice UO CENTR, je zbrane nagovorila v Beogradu, kjer je srbski register RNIDS, gostil vsakoletno srečanje evropskih registrov. Na konferenci, ki so se je udeležili tudi naši zaposleni, so bili glavni povdarki na prihodnosti industrije domen, trendih, umetni inteligenci, vplivu postkvantne kriptografije na registracijo domen in izvajanju direktive NIS2.

V letu 2023 smo še posebej ponosni, da smo postali ustanovni član EU TLD ISAC- neprofitne organizacije, združenja deležnikov, ki so izpostavljeni podobnim ranljivostim in grožnjam kibernetske varnosti. Nastopal bo kot kontaktna točka za evropske regulatorje, ter s svojo prisotnostjo ozaveščal javnost o pomenu varnosti naših storitev.

Ustanovitelj

Register .si je kot izvajalec bistvenih storitev zavezan, da spoštuje stroga zakonodajna pravila. Poleg tega aktivno sodelujemo pri oblikovanju področnih zakonodajnih okvirov na ravni EU in v Sloveniji. Svoje strokovno znanje in izkušnje prispevamo z odzivanjem na predloge predpisov v javni obravnavi ter s sodelovanjem na javnih razpravah. Vključenost v te procese nam omogoča, da imamo možnost soustvarjati zakonodajo, ki je v skladu s potrebami in pričakovanji naših deležnikov ter prispevamo k izboljšanju celotnega pravnega okolja za .si.

V letu 2023 izpostavljamo podane pripombe na objavljen osnutek Zakona o izvajanju DSA, kjer smo podali svoja stališča in argumente, zlasti glede določitve sodne pristojnosti pri odstranjevanju nezakonitih vsebin s spleta.

Lokalna skupnost

Register .si si je v svoji trajnostni strategiji zadal cilj, da se bo aktivno vključeval v družbo, ozaveščal prebivalstvo in spodbujal zainteresirane za pripravo kvalitetnih vsebin pod .si.


V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije vsako leto podelimo nagrade Netko. Z nagrado komuniciramo slovensko spletno identiteto, podpirmo domače spletne projekte, podjetja in osebnosti in hkrati spodbujamo uporabo nacionalne domene .si.

Register .si je v skladu s svojim strateškimi usmeritvami, da deluje trajnostno in družbeno odgovorno, celotni znesek prijavnin, zbranih na tekmovanju Netko, namenil društvu Svetloba. Člane društva smo povabili na podelitev nagrad, kjer so snovalcem spletnih strani podali svoje mnenje in nasvete, kako spletne strani prilagoditi na takšen način, da bodo lahko do njih neovirano dostopali. Na prireditvi so stopili v stik z ministrico Emilijo Stojmenovo Duh, ki je podelila dve izmed nagrad.

Izjemno ponosni s, da je naš skupni projekt “Od vidnega k tipnem”, s katerim smo finančno podprli društvo Svetloba, omogočil članom društva vzpostaviti stik z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. To je bilo še posebej pomembno v času, ko so se podajali predlogi za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti invalidov. Slepi in slabovidni so navedeni kot ena izmed prioritetnih skupin v tem zakonodajnem predlogu, zato smo veseli, da smo lahko prispevali k njihovi večji vključenosti in participaciji v teh pomembnih procesih.

S sredstvi bo društvo Svetloba ozaveščalo o boleznih oči, svojim članom nudilo IKT podporo, šoloobveznim bodo pretvorili učna gradiva v Braillovo pisavo in jim nudili individualno psihosocialno pomoč. Da bi lahko v največji možni meri upoštevali interes čim večjega dosega in uporabnosti za trenutne mlajše slepe in slabovidne člane društva Svetloba, smo na Registru .si nagovorili tudi širšo javnost s prošnjo, da jih podprejo z donacijami ali nakupom pripomočkov, ki jim bodo olajšali vsakdan.

1. aprila 2022, ko je .si praznovala 30 let, smo bili medijsko bolj izpostavljeni. Ker smo zaradi stabilnega delovanja velikokrat nevidni in ker .si splošna javnost povezuje pretežno z registrarji, smo sklenili, da širši javnosti pokažemo kdo smo, kaj delamo in kako vzdržujemo našo infrastrukturo. V letu 2023 smo zato pripravili tri kratke predstavitvene filme, ki so pokrivali področja, ki smo jih želeli izpostaviti: neprekinjeno poslovanje, registracija .si skozi čas in naše tehnične strokovnjake. Naš cilj je, da domena .si postane prva izbira za vse, ki želijo poudariti svojo povezanost s Slovenijo in zgraditi prepoznavno spletno identiteto.

Na Registru .si smo bili globoko pretreseni zaradi katastrofalnih poplav, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo. Posebej so se nas dotaknile zgodbe s Koroške in stiska ljudi, ki so se znašli nemočni pred tako uničujočo naravno nesrečo. V znak solidarnosti smo se povezali s požrtvovalnimi gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Mežica in jih finančno podprli pri njihovih prizadevanjih za sanacijo prizadetega območja. S tem smo želeli prispevati k obnovi in pomoči skupnostim, ki so bile najbolj prizadete.

Naslednje leto se izteče petletno obdobje, v katerega smo prvič umestili tudi trajnost. V preteklih petih letih smo si dovolili premislek in jasno opredelili področja, kjer lahko najbolj prispevamo k trajnosti. Naše poslovanje želimo usmeriti tako, da bomo dosegli največji možni prispevek k trajnostnemu razvoju. S svojo zavezanostjo k trajnostnim praksam in nenehnim prizadevanjem za izboljšave bomo še naprej gradili temelje za odgovorno in trajnostno prihodnost .si.Sorodne vsebine

Tretje četrtletje 2023 v številkah

Tretje četrtletje 2023 se je končalo s 154.481 .si domenami, kar je 0,8 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,5 % rast.

Več …

Drugo četrtletje 2023 v številkah

Drugo četrtletje 2023 se je končalo s 153.055 .si domenami, kar je 0,7 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,24 % rast.

Več …

Letno poročilo 2022

Leta 1992, pred natanko 30 leti, je bila slovenska nacionalna domena .si vpisana v vrhnji korenski strežnik in tako dejansko “zaživela”. Na poti do samostojne države je bil to eden od pomembnih korakov – pridobitev digitalne nacionalne identitete .si. Tej pomembni obletnici je bilo posvečeno leto 2022.

Več …