Skoči na vsebino

Letno poročilo 2021


Kaj dela Register.si?

Omogoča registracijo domen in upravlja vrhnjo DNS infrastrukturo za .si. Kratek stavek, a veliko dela in odgovornosti, ki ju naš tim strokovnjakov različnih področij ponosno opravlja in nosi.

Večina aktivnosti je vsako leto enakih, a vendar vsako leto nekaj posebej zaznamuje.

Register.si zagotavlja stabilno, varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje .si v svetovnem internetu. To ni le prazna floskula, je naše poslanstvo.

V zadnjih letih smo zaposleni na Registru veliko časa in truda namenjali informacijski varnosti. Popisali smo poslovne in podporne procese Registra in določili njihove skrbnike, načrtovali in vzpostavili Sistem za upravljanje varovanja informacij (SUVI) in enotno varnostno politiko Registra, analizirali tveganja po posameznih procesih, uvajali in izvajali ukrepe za obvladovanje posledic in potencialne škode v primeru groženj, …

Trud in zagnanost vseh zaposlenih, ki se krepko zavedamo pomena informacijske varnosti je bil poplačan konec leta 2021. Register je uspešno opravil presojo in pridobil certifikat ISO 27001, ki je med najbolj prepoznavnimi standardi na področju varovanja informacij, ki zagotavlja zahteve za sistem za upravljanje varovanja informacij. Certifikat dokazuje, da je Register .si učinkovit pri zaščiti uporabniških podatkov, zmanjšanju izpostavljenosti tveganju in spodbujanju kulture informacijske varnosti.

Register.si na vlakcu smrti s pridobljenim certifikatom ISO 27001

Zaposleni na Registru se zavedamo, da to ne pomeni, da bomo lahko počivali na lovorikah, saj bomo vsako leto morali ponovno dokazati, da naše je naše delovanje na vseh področjih skladno s standardom. Vendar lahko zagotovim, da je v mnogih letih, ko smo skupaj vzpostavljali SUVI, informacisjka varnost postala del našega vskadana in sem prepričana, da bodo to pokazale tudi presoje v prihodnosti.

Časovnica 2021

22 mar

Regionalni TLD forum

Člani Registra.si smo se udeležili Regionalnega foruma TLD. Register.si je na okrogli mizi predstavil svoje aktivnosti pri oblikovanju regionalnega Anycasta, izmenjali smo si dobre prakse, ki so se izoblikovale v preteklem koronskem letu in omejitve, s katerimi smo bili soočeni.

1 apr

NETKO nagrade

Podelitev Netko nagrad (Oglejte si video Netko podelitve) je že drugič potekala preko spleta, saj epidemiološke razmere niso dopuščale dogodka v živo.

25 maj

Direktiva NIS-2

Člani združenja CENTR smo na Evropsko komisijo naslovili komentar na Predlog direktive NIS 2, v katerem smo opozorili na številne nejasnosti v besedilu predloga ter zaprosili, naj upošteva in ustrezno oceni učinek predlagane direktive, zlasti predvidene obveznosti glede točnosti podatkov v čl. 23, ki se nanaša na registre nacionalnih vrhnjih domen.

17 jun

Strateške usmeritve 2021-2025

Register za vrhnjo domeno .si je pripravil strateške usmeritve za nadaljnjih pet let. Strategija je temeljni dokument Registra.si o njegovih ciljih, vrednotah in razvoju.

6 sep

ZVOP-2 in ZASP

V aprilu letos je Ministrstvo za pravosodje objavilo težko pričakovani Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim naj bi se slovenska zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov končno uskladila z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) iz leta 2016. Preberite naše komentarje k ZVOP-2 in ZASP.

9 sep

Srečanje registrarjev

Sodelavci Registra smo registrarjem predstavili aktualne in zanimive teme:

 • odgovornosti registrarjev, kot posrednikov spletnih storitev za kršeče vsebine na spletnih straneh nijihovih uporabnikov,
 • preverjanje skladnosti z zakonskimi in pogodbenimi zahtevami in
 • novosti Registra.si v letu 2021.

21 okt

Digitalne pravice otrok

Register .si je skupaj z Zavodom Vsak in Radiem Prvi RTVSLO, kot medijskim partnerjem, pripravil serijo petih strokovnih posvetov o digitalnih pravicah otrok v Sloveniji.

26 nov

ISO 27001

Prejeli smo certifikat ISO 27001, ki je med najbolj prepoznavnimi standardi na področju upravljanja informacijske varnosti.

13 dec

Log4j

Zaradi kritične ranljivosti knjižnice java modula log4j, na kar je opozarjal SI-CERT, smo posodobili produkcijsko, kot tudi testno okolje. Zamenjava modula z novejšo verzijo je potekala brez prekinitev.

Število domen

Leto 2021 smo zaključili s 146.297 domenami.

Nove registracije

V letu 2021 je bilo nekaj manj novih registracij, v primerjavi s prvim “koronskim” letom 2020.

Deaktivirane domene

Register skrbi za stabilno, varno in zanesljivo delovanje .si. Ena od zahtev Splošnih pogojev za registracijo domen pod .si je, da je nosilec dolžan poskrbeti, da so njegovi podatki ves čas točni, popolni in ažurni. V sodelovanju z registrarji in CERTom smo sistematično deaktivirali domene na podlagi netočnih ali lažnih podatkov.

Domene po regijah, na tisoč prebivalcev

Spodnji zemljevid prikazuje “gostoto” domen po statističnih regijah. Če je vodstvo osrednje-slovenske regije pričakovano, nas je prijetno presenetila Koroška, ki ji sledi.

Registrarji

.si domene nosilci lahko registrirajo preko registrarjev. Izbirajo lahko med domačimi in tujimi, malimi in velikimi. Spodnja statistika prikazuje delež vseh .si domen v upravljanju največjih treh, petih in desetih registrarjev.

Top 3
56,8 %
Top 5
63,2 %
Top 10
73,8 %

Nosilci domen

Večina nosilcev .si domen je poslovnih subjektov, čeprav v zadnjih letih narašča delež nosilcev, ki so fizične osebe.


Organizacije
73 %

Fizične osebe
27 %

Tržni delež v Sloveniji

Ponosni smo, da se je v preteklih letih .si domena okrepila in postala prva izbira za spletni naslov v Sloveniji. .si je naša, varna, zanesljiva in govori o tem, da poslujemo v Sloveniji, na slovenskem tržišču in za slovenske potrošnike. Z malo manj kot 30 % ji sledi »starosta« domen, .com, nekaj, zlasti poslovnih subjektov, pa se odloči tudi za .eu.

.si
50 %
.com
29 %
.eu
8 %
.net
5 %
.org
2,3 %

Država nosilca

Podatki kažejo odstotek nosilcev glede na njihovo izvorno državo.

SI
83 %
DE
2,95 %
US
1,6 %
AT
1,04 %
FR
0,91 %
CZ
0,79 %
NL
0,73 %
GB
0,67 %
CH
0,58 %
IT
0,57 %

Trajnostno poročilo 2021

Register za vrhnjo domeno .si je pogumno vstopil v petletno obdobje uresničevanja strategije za obdobje 2021–2025, kjer je trajnostni razvoj vključil med glavne usmeritve in se zavezal, da ga bo v tem obdobju vpeljal v procese poslovanja.

Naše glavne štiri strateške cilje uresničujemo in gradimo na ključnih strateških področjih:

 • odličnost v poslovanju z deležniki
 • rasti in dobičkonosnosti
 • učinkovitem upravljanju s tveganji in zagotavljanju skladnosti
 • operativni učinkovitosti
 • organizacijski kulturi in razvoju zaposlenih

Korporativno kulturo gradimo in utrjujemo s pozitivnimi vrednotami, ki določajo naša dejanja, odločitve in dobre prakse. Med deležniki želimo ustvariti:

Zaupanje

Pri svojem delu smo spoštljivi, strokovni, vestni in izpolnjujemo dane obljube, ki so usklajene s cilji in pravili Registra.si in Arnesa, kot matične organizacije. Jasno sporočimo, če želeno ravnanje ni pravilno. Varujemo osebne in zaupne podatke vseh deležnikov. Smo zaupanja vreden partner.

Odgovornost

Odgovorni smo za svoja dejanja. Vse, kar delamo, in način, kako delamo, vpliva na ugled Registra.si. Spoštujemo svoje naloge, zadane roke in cilje. Zunanjim deležnikom in sodelavcem dajemo strokovne in koristne rešitve ali nasvete ter jih seznanimo z možnimi tveganji. Dejavno rešujemo nesporazume, zaplete in nezadovoljstva ter varujemo integriteto in premoženje Registra.si.

Odličnost

Vse svoje znanje in izkušnje usmerjamo v zagotavljanje najboljših možnih storitev za naše deležnike. Ustvarjamo okolje za razvoj zaposlenih in njihovo redno izpopolnjevanje, usmerjeno v stalne izboljšave ter koristi vseh deležnikov. Odličnost do sodelavcev izkazujemo z zavzetostjo, komunikacijo in timskim delom ter skrbimo drug za drugega.

Poštenje

Smo natančni, vestni, odkriti in resnicoljubni. Odklanjamo vsako uporabo nepoštenih poslovnih praks in zavajanje sodelavcev ter vseh deležnikov. Pazimo, da nismo v nasprotju interesov, in se izogibamo okoliščinam, ki bi lahko vplivale na našo nepristranskost in pošteno delo.

Pripadnost

Zaposleni se s timskim delom, iskreno komunikacijo, medsebojnim spoštovanjem in stalnim izpopolnjevanjem zavzemamo za dobro poslovanje Registra.si. Skrbimo, da ne opravljamo aktivnosti, ki bi škodovale Registru.si.

Integriteta

Zaposleni na Registru.si se držimo visokih standardov poklicne etike. Naše ravnanje je vestno, pošteno in skladno z našimi drugimi vrednotami, etičnimi in moralnimi normami, pravili, internimi akti in zakonodajo.

Registrovi deležniki

Trdni odnosi z deležniki se lahko zgradijo samo z odprtim in rednim dialogom, ki ga z vsem srcem spodbujamo preko različnih komunikacijskih poti. Svoje deležnike vidimo kot posameznike in skupine ljudi, ki nam zaupajo in jih zanima to, kar počnemo. Kot taki, naši deležniki soustvarjajo okolje v katerem poslujemo in se skupaj z njimi razvijamo in rastemo.

Na tem mestu želimo izpostaviti pridobitev certifikata ISO 27001, ki je med najbolj prepoznavnimi standardi na področju varovanja informacij, ki zagotavlja zahteve za sistem za upravljanje varovanja informacij (SUVI). Pridobljeni certifikat dokazuje, da je Register.si učinkovit pri zaščiti uporabniških podatkov s čimer smo pridobili še večje zaupanje s strani naših deležnikov. S tem certifikatom smo se zavezali tudi vnaprej, da bomo zmanjševali izpostavljenost k tveganjem in spodbujali kulturo informacijske varnosti.

DeležnikOblika vključevanjaCiljiIzpostavljamo v letu 2021

Zaposleni


 • sodelovanje pri upravljanju (svet delavcev in sindikati)

 • interni formalni in neformalni dogodki (strateške konference, strokovno-izobraževalni dogodki)

 • interna izobraževanja/posveti

 • ciljno vodenje (letni razgovori)

 • sodelovanje pri spletnem in tiskanem mediju

 • elektronska pošta

 • osebni stik

 • športna društva in dobrodelnost


 • obveščenost in ozaveščenost

 • spodbujanje idej za izboljšanje delovnega okolja in poslovnega procesa

 • dvosmerno komuniciranje

 • graditev kulture, izboljšanje odnosov in negovanje oz. dvig dobrega organizacijskega vzdušja

Novozaposlena sodelavka za odnose z javnostmi in komunikacijo, ki je nadomestila sodelavca, ki je zapustil Register.si.

Ustanovitelj

Polletno in letno poročanje.Spoštovanje zakonodaje.Mnenje k Predlogu ZVOP-2.

Registrarji


 • svetovanja

 • sestanki

 • obveščanje preko portala za registrarje

 • tržno komuniciranje po različnih kanalih

 • strokovna srečanja/konference

 • dogodki

 • družbena omrežja

Varno in znesljivo izvajanje registracije domen v korist nosilcev domen.

 • izvedba spletnega srečanja registrarjev

 • možnost video klica (Zoom)

 • nadgradnja Jave in Java aplikacijskega strežnika

 • nadgradnja programske opreme virtualizacijskega okolja VMware

Dobavitelji


 • razpisi

 • povabila k sodelovanju

 • sestanki

 • predstavitve • izbira najprimernejšega dobavitelja v skladu z merili

 • okolju prijazni materiali

 • brezpapirno poslovanje

 • digitalizacija poslovanja

Lokalna skupnost


 • podpora slovenskih kmetovalcev z nakupi poslovnih daril in z delom na kmetiji

 • krvodajalske akcije

 • osebna participacija zaposlenih izven delovnega časa


 • vključevanje družbe/zaposlenih v lokalne skupnosti in širše

 • ozaveščanje prebivalstva

 • spodbujanje zainteresiranih za pripravo kvalitetnih vsebin pod .si


 • obiranje oliv pri pridelovalcu oljčnega olja

 • izvedba strokovnih posvetov o digitalnih pravicah otrok v sodelovanju z zavodom Vsak

Strokovna javnost


 • izvajanje strokovnih predavanj in strokovnih člankov

 • sodelovanje pri pripravi pobud in komentarjev na področno zakonodajo v Sloveniji

Ozaveščanje o DNS in drugih strokovnih vsebinah.

 • predavanja na Mreži znanja (Netko in avtorske pravice)

 • izvedba posveta za pedagoge, glede avtorskih pravic pri deljenju izobraževalnih vsebin na spletu

 • mnenje k Predlogu ZVOP-2

 • ARDS smernice

 • priprava predloga in smernic ZIUIZVP in posvet z MGRT

Mednarodne organizacije in združenja


 • sodelovanje pri pripravi pobud in komentarjev na področno zakonodajo EU

 • udeležba na dogodkih evropskega in svetovnega foruma (EuroDIG in IGF)


 • povezovanje in izmenjava informacij z drugimi registri

 • izmenjava dobrih praks


 • Regionalni TLD Forum 2021

 • Sodelovanje s CENTRom pri objavi Predloga direktive o ukrepih za kibernetsko varnost v EU (direktiva NIS 2)

 • aktivno sodelovanje zaposlenih v delovnih skupinah CENTRa


Pri komunikaciji sledimo načelom spoštovanja, odkrite povratne informacije, prepoznavanja vrednot posameznika, spodbude in vključevanja.

Registrov trajnostni odtis za leto 2021

Trajnostno poročilo smo pripravili drugič, zato nudi nekaj primerjalnih analiz. Trajnostno poročilo za 2021 obravna vse tri vidike: ekonomski, družbeni in okoljski vidik. Področja trajnostnega razvoja smo umestili v Agendo 2030, sprejeto na vrhu OZN.

ikona enakost spolov

8|4

V letu 2021 je bilo na Registru 12 zaposlenih, od tega 8 žensk in 4 moški.

ikona zdravje in dobro počutje

1
Ena sodelavka je bila na porodniškem dopustu.
4|8
Mlajših od 40 let je 4, starejših od 40 pa 8.
ikona kakovostno izobraževanje

2|10

2 zaposlena imata stopnjo izobrazbe VII/1 ali manj, ostali pa VII/2 ali več.

  
  

PODROČJEKAZALNIKDOSEŽENO 2020CILJ 2021DOSEŽENO 2021

EKONOMSKI vidik

Register.si je del Akademske in raziskovalne mreže, zato vseh finančnih podatkov ne moremo prikazovati ločeno, zato smo se pri poročlu osredotočili na družbeni in okoljski vidik. Finančni podatki, ki so del ekonomskega vidika, so zajeti v skupnem letnem pregledu aktivnosti Arnesa.

DRUŽBENI vidik

Varnost pri delu


ikona zdravje in dobro počutje
Št. poškodb pri deluBrez poškodbBrez poškodbBrez poškodb

Zdravje pri delu


ikona zdravje in dobro počutje
Bolniški stalež456 ur
m=11%
ž=89%
Zmanjšanje bolniškega staleža1792 ur
m=26%
ž=74%
Leto 2021 so ponovno zaznamovali pandemija in izzivi z vidika zdravja in varnosti ter njenega vpliva na delovno okolje. Razmere zaradi pandemije covida-19 so spremenile tisto, kar smo lahko ponudili zaposlenim. Poskrbeli smo za upoštevanje regulatornih navodil. Zaposlenim smo omogočili delo od doma, da bi njih in njihove bližnje kar najbolje zaščitili in preprečili širjenje virusa. Kljub temu tudi naši zaposleni niso ostali imuni na virus, zato smo v letu 2021 zabeleželi porast bolniških odsotnosti.

Kakovost


ikona dostojno delo in gospodarska rast
ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Št. novih storitev1 (MatSi vloge)Povečanje št. novih storitev

 • ARDS smernice

 • nove MatSi statistike za registrarje

 • novi podprti DNSSEC DS algoritmi

Št. informacijsko varnostnih incidentov 10Zmanjšanje št. informacijsko varnostnih incidentov17
V letu 2021 je Register.si beležil nekoliko več informacijsko varnostnih incidentov kot lansko leto in sicer na račun incidentov z zunanjo odgovornostjo - torej takih, katerih vzrok ni bilo naše dejanje ali opustitev našega dejanja.

ISO27001


ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Aktivnosti za pridobitev cerfifikata ISO27001Dve zunanji in tri notranje presojePridobitev certifikataPridobljeni certifikat ISO27001
Testiranje planov neprekinjenega poslovanja1Izvedba vsaj ene vaje v letu1 vaja

Izobraževanje


ikona kakovostno izobraževanje
ikona enakost spolov
Število ur izobraževanja na zaposlenega52 ur
m=31%
ž=69%
Povečanje št. ur izobraževanja na zaposlenega65 ur
m=29%
ž=71%

Sodelovanje zaposlenih v organizacijah


ikona kakovostno izobraževanje
ikona enakost spolov
Povprečno št. organizacij, kjer so aktivno udeleženi zaposleni 3Ohranitev udeležbe na zaposlenega3

Zadovoljstvo registrarjev z našim delom


ikona partnerstva za doseganje ciljev
Povprečna ocena registrarjev (1 do 5)4,7Ohranitev povprečne oceneAnketa ni bila izvedena.
Z Registrom.si je imelo v letu 2021 sklenjeno pogodbo 98 registrarjev. Sodelovanje in komunikacij z njimi je potekala dnevno. Redno smo jih obveščali o novostih glede naših storitev in širše o spremembah in trendih v industriji domen. Anketo smo prejšnje leto izvedli v sklopu rednega letnega srečanja registrarjev. V letu 2021 se je srečanja udeležilo manj registrarjev, kar pripisujemo njihovi dobri sprotni obveščenosti in nasičenosti s spletnimi dogodki, zaradi epidemije. Ker bi rezultati ankete odražali mnenje premajhnega števila registrarjev, le-te nismo izvedli.

OKOLJSKI vidik

Skrb za okolje


ikona odgovorna poraba in proizvodnja
ikona podnebni ukrepi
Poraba papirja v kg7,5Zmanjšanje porabe papira in prehod na brezpapirno poslovanje12,1
Projekt na brezpapirno poslovanje se v letu 2021 ni realiziral. Nekaterih procesov, s katerimi bi lahko pristopili k temu projektu, nismo mogli izpeljati zaradi epidemije in želje, da problematiko naslovimo na celotni ravni Arnesa in ne samo na Registru. Naš cilj ni le zmanjšanje porabe papirja, temveč njegova odprava, kjer koli je to mogoče, in nadomestitev z optimiziranimi digitalnimi procesi in orodji za izboljšanje zadovoljstva deležnikov in povečanje učinkovitosti naših zaposlenih in našega poslovanja. S projektom bomo nadaljevali v letu 2022. Vzroke za povečanje porabe količine papirja lahko iščemo v večjem obsegu poslovanja zaradi epidemije.

Tveganja

Učinkovito upravljanje tveganj in kapitala je ključnega pomena za Register.si pri ohranjanju dolgoročno dobičkonosnega poslovanja. Register.si prispeva k trajnostnemu poslovanju z vključevanjem tveganj na področju okolja, družbe in upravljanja v svoje poslovne strategije in upravljanjem teh.

PodročjeTveganje
DNS

 • objava napačne ali prazne .si zone

 • preobremenjenost HSM zaradi preveliko DNSSEC podpisanih domen, lahko zaradi preobremenjenosti povzroči zamudo pri objavi zone

ISO 27001Izguba certifikata zaradi neskladja oz. neizpolnjevanja zavez in s tem izgubljeno zaupanje deležnikov glede informacijske varnosti naših storitev.
Zakonodaja in regulativaPovečanje obsega dela zaradi zakonskih ali regulatornih sprememb (pomanjkanje kadra, povečani stroški, nezmožnost hitrega prilagajanja …)
WHOIS in DASPreobremenjenost sistema zaradi preveč sočasnih poizvedb.
Sistem za registracijo domenNedelovanje sistema.
Spletna stran in družbena omrežjaNedelovanje spletne strani in nezmožnost posredovanja informacij preko družbenih omrežij (kraja podatkov, ranjljivost Wordpressa,…).
MatSIIzguba integritete, zaupnosti in razpoložljivosti podatkov v Matsiju (hekerski napad, ukradene poverilnice,…).
Storitve dane v zunanje upravljanjeVPN
Kadrovska politikaFluktuacija zaposlenih.

Ukrepi, s katerimi Register zmanjšuje svoja največja tveganja in jih odpravlja, so večinoma nanašajo na postavitev tretje lokacije v sodelovanju z matično organizacijo Arnes in izobraževanjem ter vključevanjem zaposlenih v vse procese.

Izhodišča za postavljene cilje in uresničevanje strategije trajnostnega razvoja temelji na zastavljenih vrednotah, poslanstvu in viziji Registra za vrhnjo domeno .si. V strateškem obdobju za 2021-2025 si bomo prizadevali, da bomo v očeh deležnikov prepoznani kot družbeno odgovoren in verodostojen partner, družbeno odgovoren upravljalec vrhnje strežniške infrastrukture DNS za .si domene, odgovoren in privlačen delodajalec in družbeno odgovorna organizacija do širše skupnosti.

Sorodne vsebine

Letno poročilo 2023

Upravljanje vrhnje DNS strežniške infrastrukture za .si in razvoj in vzdrževanje sistema za registracijo domen pod .si pomeni veliko odgovornost do vseh slovenskih uporabnikov interneta.

Več …

Tretje četrtletje 2023 v številkah

Tretje četrtletje 2023 se je končalo s 154.481 .si domenami, kar je 0,8 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,5 % rast.

Več …

Drugo četrtletje 2023 v številkah

Drugo četrtletje 2023 se je končalo s 153.055 .si domenami, kar je 0,7 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,24 % rast.

Več …