Skoči na vsebino

Letno poročilo 2022


Leta 1992, pred natanko 30 leti, je bila slovenska nacionalna domena .si vpisana v vrhnji korenski strežnik in tako dejansko “zaživela”. Na poti do samostojne države je bil to eden od pomembnih korakov – pridobitev digitalne nacionalne identitete .si. Tej pomembni obletnici je bilo posvečeno leto 2022.

.si je majhna vrhnja domena, a vendar prva izbira slovenskih podjetij in posameznikov, na kar smo izredno ponosni. Register .si je mednarodno prepoznan kot varen, zanesljiv in tehnično dovršen, vsi sodelavci aktivno sodelujemo v mednarodnih delovnih skupinah.

Obletnica je pravi trenutek, da se zahvalim vsem, ki ste nam stali ob strani preteklih 30 let: registrarji, razsodniki, nekdanji sodelavci in vsi partnerji. Predvsem pa – dragi moji sodelavci, brez vas .si ne bi bila to, kar je: varna, stabilna in zanesljiva.

Hvala!

Časovnica 2022

jan

Odbita do bita

Vodja Registra Barbara Povše, je bila gostja v oddaji Odbita do bita na Valu 202, kjer se je z voditeljema pogovarjala o zgodovini domene .si, njenem razvoju in trendih v industriji domen. Pripadala ji je tudi častna nominacija v oddaji Ime tedna.

mar

NETKO nagrade

Podelili smo nagrade za najboljše spletne projekte pod domeno .si. Poglejte videoposnetek podelitve nagrad.

apr

30 let domene .si

Ekipo Registra je 1. 4. 2022 na dan, ko je .si praznovala 30 let, v Predsedniški palači sprejel Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Poglejte videoposnetek prireditve v Predsedniški palači.

Srečanje registrarjev

Registrarje smo seznanil z delom Registra, jim predstavil administrativne in tehnične novosti ter zanimive teme s področja zakonodaje in informacijske varnosti.

maj

Sestanek UO Centr v Ljubljani

V Ljubljani se je sestal upravni odbor CENTR-a (združenje evropskih nacionalnih registrov za vrhnje domene). Poudarek srečanja je bil na pregledu finančnega načrta za leto 2022 ter obravnaarazličnih strateških vprašanj.

sep

Odstranitev administrativnega kontakta iz DRS infrastrukture

S projektom smo zmanjšali nabor osebnih podatkov, ki jih Register .si obdeluje. Implementiralo smo načelo najmanjšega obsega podatkov (minimizacija) in dosegli skladnost z GDPR.

Novi Splošni pogoji

Spremembe splošnih pogojev smo uvedli zaradi zmanjšanja obsega podatkov, ki jih zbiramo pri registraciji domen.

okt

36. marketinška delavnica CENTR-a v Ljubljani

V Ljubljani smo gostili Sekcijo za marketing pri združenju evropskih registrov – CENTR. Izmenjali smo prakse in izkušnje, ki nam pomagajo razumeti dinamiko nosilcev nacionalnih vrhnjih domen.

nov

150.000 domen

Registrirana je bila stopetdesettisoča domena pod .si!

dec

NIS2

27. 12. 2022 je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva (EU) 2022/2555 o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti (NIS2). Za registre in registrarje domen direktiva prinaša nove obveznosti preverjanja podatkov o nosilcih domen (člen 28). Direktivo je potrebno implementirati do 17. 10. 2024.

Število domen

Leto 2022 smo zaključili s 150.470 domenami.

Nove registracije

Število novih registracij se je znižalo na “predkoronske” čase.

Deaktivirane domene

Register skrbi za stabilno, varno in zanesljivo delovanje .si. Ena od zahtev Splošnih pogojev za registracijo domen pod .si je, da je nosilec dolžan poskrbeti, da so njegovi podatki ves čas točni, popolni in ažurni. V sodelovanju z registrarji in CERTom smo sistematično deaktivirali domene na podlagi netočnih ali lažnih podatkov.

Registrarji

.si domene nosilci lahko registrirajo preko registrarjev. Izbirajo lahko med domačimi in tujimi, malimi in velikimi. Spodnja statistika prikazuje delež vseh .si domen v upravljanju največjih treh, petih in desetih registrarjev.

Top 3
57,5 %
Top 5
62,9 %
Top 10
73,3 %

Nosilci domen

Večina nosilcev .si domen je poslovnih subjektov.


Organizacije
73,5 %

Fizične osebe
26,5 %

Tržni delež v Sloveniji

Ponosni smo, da se je v preteklih letih .si domena okrepila in postala prva izbira za spletni naslov v Sloveniji. .si je naša, varna, zanesljiva in govori o tem, da poslujemo v Sloveniji, na slovenskem tržišču in za slovenske potrošnike.

.si
51 %
.com
29 %
.eu
7 %
ostali gTLD
9 %
ostali ccTLD
4 %

Država nosilca

Podatki kažejo odstotek nosilcev glede na njihovo izvorno državo.

SI
83 %
DE
3,00 %
US
1,65 %
AT
1,05 %
FR
0,93 %
CZ
0,80 %
NL
0,76 %
RU
0,71 %
GB
0,70 %
IT
0,63 %

Trajnostno poročilo 2022

1. aprila 2022 je minilo 30 let, odkar je Slovenija dobila svojo nacionalno vrhnjo domeno .si. Register se je zato odločil, da podrobneje predstavi najpomembnejše dogodke v teh 30 letih, delo Registra, sodelavce in partnerje in številne zanimivosti, povezane z našo nacionalno domeno. Na spletni strani, posvečeni 30-ti obletnici, smo celo leto objavljali pričevanja strokovnjakov, ki so pripomogli, da je .si varna in zanesljiva domena, registrarjev, ki z nami sodelujejo že mnoga leta, nosilcev domen, anekdote in zanimive statistike.

Ekipo Registra je na dan, ko smo praznovali 30 let, v Predsedniški palači sprejel Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Poudaril je pomen slovenske vrhnje domene za prepoznavnost Slovenije v svetu in izrekel priznanje vsem pionirjem v znanstveni in raziskovalni sferi, ki so takrat, ko smo se šele mednarodno uveljavljali pomagali, da smo dobili svojo domeno. Zahvalil se nam je, da se trudimo za vključenost vseh v digitalno preobrazbo, izobraževanje in opismenjevanje, kjer bomo imeli vsi enake možnosti.

Leto 2022 je bilo prelomno na področju regulacije interneta. S sprejemom Akta o digitalnih storitvah, ki ureja obveznosti ukrepanja zoper nezakonite vsebine na internetu in Direktive NIS2, ki predvideva nove obveznosti za registre vrhnjih domen in registrarje, bodo nove obveznosti v prihodnosti vplivale tudi na naše poslovanje.

Register skrbno in kvalitetno upravlja s pomembno nacionalno infrastrukturo in zagotavlja varno, stabilno in neprekinjeno delovanje vseh servisov.

Poslujemo transparentno, učinkovito in kvalitetno. Zaveze, s katerimi stremimo, da bo .si še vedno prva izbira za spletni naslov v Sloveniji, so:


Zaupanje

Pri svojem delu smo spoštljivi, strokovni, vestni in izpolnjujemo dane obljube, ki so usklajene s cilji in pravili Registra.si in Arnesa, kot matične organizacije. Jasno sporočimo, če želeno ravnanje ni pravilno. Varujemo osebne in zaupne podatke vseh deležnikov. Smo zaupanja vreden partner.

Odgovornost

Odgovorni smo za svoja dejanja. Vse, kar delamo, in način, kako delamo, vpliva na ugled Registra.si. Spoštujemo svoje naloge, zadane roke in cilje. Zunanjim deležnikom in sodelavcem dajemo strokovne in koristne rešitve ali nasvete ter jih seznanimo z možnimi tveganji. Dejavno rešujemo nesporazume, zaplete in nezadovoljstva ter varujemo integriteto in premoženje Registra.si.

Odličnost

Vse svoje znanje in izkušnje usmerjamo v zagotavljanje najboljših možnih storitev za naše deležnike. Ustvarjamo okolje za razvoj zaposlenih in njihovo redno izpopolnjevanje, usmerjeno v stalne izboljšave ter koristi vseh deležnikov. Odličnost do sodelavcev izkazujemo z zavzetostjo, komunikacijo in timskim delom ter skrbimo drug za drugega.

Poštenje

Smo natančni, vestni, odkriti in resnicoljubni. Odklanjamo vsako uporabo nepoštenih poslovnih praks in zavajanje sodelavcev ter vseh deležnikov. Pazimo, da nismo v nasprotju interesov, in se izogibamo okoliščinam, ki bi lahko vplivale na našo nepristranskost in pošteno delo.

Pripadnost

Zaposleni se s timskim delom, iskreno komunikacijo, medsebojnim spoštovanjem in stalnim izpopolnjevanjem zavzemamo za dobro poslovanje Registra.si. Skrbimo, da ne opravljamo aktivnosti, ki bi škodovale Registru.si.

Integriteta

Zaposleni na Registru.si se držimo visokih standardov poklicne etike. Naše ravnanje je vestno, pošteno in skladno z našimi drugimi vrednotami, etičnimi in moralnimi normami, pravili, internimi akti in zakonodajo.

Registrovi deležniki

Zaradi vseh teh obveznosti, stremimo k vključevanju naših deležnikov v poslovanje, prepoznavamo njihove potrebe, ki nam omogočajo sprejemanje strateških prilagoditev in izboljšav. S tem gradimo med njimi zaupanje, kar vpliva tudi na pozicionranje .si.

Deležniki Oblika vključevanja Cilji Izpostavljamo v letu 2022
Zaposleni
 • sodelovanje pri upravljanju (svet delavcev in sindikati)
 • interni formalni in neformalni dogodki (strateške konference, strokovno-izobraževalni dogodki)
 • interna izobraževanja/posveti
 • ciljno vodenje (letni razgovori)
 • sodelovanje pri spletnem in tiskanem mediju
 • elektronska pošta
 • osebni stik
 • športna društva in dobrodelnost
 • obveščenost in ozaveščenost
 • spodbujanje idej za izboljšanje delovnega okolja in poslovnega procesa
 • dvosmerno komuniciranje
 • graditev kulture, izboljšanje odnosov in negovanje oz. dvig dobrega organizacijskega vzdušja
Zaradi odhoda sodelavke smo zaposlili novo članico tima za komunikacijo z registrarji.
Ustanovitelj Polletno in letno poročanje Spoštovanje zakonodaje Sodelovanje z MGRT pri predlogu zakona o spremembi ZIUIZVP
Registrarji
 • svetovanja
 • sestanki
 • obveščanje preko portala za registrarje
 • tržno komuniciranje po različnih kanalih
 • strokovna srečanja/konference
 • dogodki
 • družbena omrežja
Varno in znesljivo izvajanje registracije domen v korist nosilcev domen
 • izvedba dveh srečanj registrarjev (formalno in neformalno srečanje)
 • novi epp web klient
 • odstranitev administrativnega kontakta iz DRS infrastrukture
Dobavitelji
 • razpisi
 • povabila k sodelovanju
 • sestanki
 • predstavitve
 • izbira najprimernejšega dobavitelja v skladu z merili
 • okolju prijazni materiali
 • brezpapirno poslovanje
 • digitalizacija poslovanja
Lokalna skupnost Družbeno odgovorne aktivnosti

 • podpora slovenskim proizvajalcem z nakupi poslovnih daril
 • krvodajalske akcije
 • osebna participacija zaposlenih izven delovnega časa
 • vključevanje družbe/zaposlenih v lokalne skupnosti in širše
 • ozaveščanje prebivalstva
 • spodbujanje zainteresiranih za pripravo kvalitetnih vsebin pod .si
Strokovna javnost
 • izvajanje strokovnih predavanj in strokovnih člankov
 • sodelovanje pri pripravi pobud in komentarjev na področno zakonodajo v Sloveniji
 • ozaveščanje o DNS in drugih strokovnih vsebinah
Mednarodne organizacije in združenja
 • sodelovanje pri pripravi pobud in komentarjev na področno zakonodajo EU
 • udeležba na dogodkih evropskega in svetovnega foruma (EuroDIG in IGF).
 • povezovanje in izmenjava informacij z drugimi registri
 • izmenjava dobrih praks

Registrov trajnostni odtis za leto 2022

Trajnostno poročilo smo pripravili tretjič in obravna vse tri vidike: ekonomski, družbeni in okoljski. Področja trajnostnega razvoja smo umestili v Agendo 2030, sprejeto na vrhu OZN.

Na Registru se zavedamo, da k uspehu in rasti največ pripomorejo zadovoljni in zavzeti zaposleni, ki so za svoje delo ustrezno usposobljeni in nagrajeni. Prizadevamo si, da nas okolje prepozna kot spoštljivega in odgovornega delodajalca. Zato so zagotavljanje enakih možnosti, spodbujanje zavzetost zaposlenih, skupna vizija in vrednote, najpomembnejši dejavniki pri razvoju kompetenc zaposlenih.
Skrbimo za urejeno in varno delovno okolje, organiziramo izpopolnjevanja in usposabljanja ter nudimo možnost osebnega in kariernega razvoja.

Vsako leto merimo organizacijsko klimo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Ugotovitve meritev in ocenjevanj so osnova za izboljšave, ki prispevajo k učinkovitejšemu in ustvarjalnejšemu okolju. S sistematičnim upravljanjem kadrov ustvarjamo pozitivno delovno okolje.

ikona enakost spolov

8|4

V letu 2022 je bilo na Registru 12 zaposlenih, od tega 8 žensk in 4 moški.

ikona zdravje in dobro počutje

4|8
Mlajših od 40 let je 4, starejših od 40 pa 8.
ikona kakovostno izobraževanje

3|9

3 zaposleni imajo stopnjo izobrazbe VII/1 ali manj, ostali pa VII/2 ali več.

  
  

Ekonomski vidik

Register.si je del Akademske in raziskovalne mreže, zato vseh finančnih podatkov ne moremo prikazovati ločeno, zato smo se pri poročlu osredotočili na družbeni in okoljski vidik. Finančni podatki, ki so del ekonomskega vidika, so zajeti v skupnem letnem pregledu aktivnosti Arnesa.

Družbeni vidik

Področje Kazalnik Doseženo 2021 Cilj 2022 Doseženo 2022
Varnost pri delu
ikona zdravje in dobro počutje
Št. poškodb pri delu Brez poškodb Brez poškodb Brez poškodb
Zdravje pri delu
ikona zdravje in dobro počutje
Bolniški stalež 1792 ur
m = 26 %
ž = 74 %
Zmanjšanje bolniškega staleža 1224 ur
m = 22 %
ž = 78 %
Kakovost
ikona dostojno delo in gospodarska rast
ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Št. novih storitev 1 (MatSi vloge) Povečanje št. novih storitev
 • novi EPP web klient
 • odstranitev administrativnega kontakta iz DRS infrastrukture
 • novi splošni pogoji za registracijo domen
Št. informacijsko varnostnih incidentov 17 Zmanjšanje št. informacijsko varnostnih incidentov 16 (V letu 2022 je Register.si zabeležil en varnostni incident manj, kot v preteklem letu. Od tega je bilo 7 takšnih, ki so nastali zaradi sprememb in izboljšavav naših storitev pri prehodu na nove verzije.)
ISO27001
ikona industrija, inovacije in infrastruktura
Aktivnosti za ohranitev cerfifikata ISO27001 Dve zunanji in tri notranje presoje Ena zunanja (nadzorna) in dve notranji presoji, kjer smo presojali 1. sistem upravljanja varovanja informacij in 2. sistem vodenja neprekinjenega poslovanja.
Testiranje planov neprekinjenega poslovanja 1 Izvedba vsaj ene vaje v letu 1 vaja
Izobraževanje
ikona kakovostno izobraževanje
Število ur izobraževanja na zaposlenega 65 ur Ohranjanje povprečnega št. ur izobraževanja na zaposlenega 72 ur
Sodelovanje zaposlenih v organizacijah
ikona kakovostno izobraževanje
ikona enakost spolov
Povprečno št. organizacij, kjer so aktivno udeleženi zaposleni 3 Ohranitev udeležbe na zaposlenega 3

Okoljski vidik

Področje Kazalnik Doseženo 2021 Cilj 2022 Doseženo 2022
Skrb za okolje
ikona odgovorna poraba in proizvodnja
ikona podnebni ukrepi
Poraba papirja v kg 12,1 kg Zmanjšanje porabe papira in prehod na brezpapirno poslovanje 9,8 kg (Projekt prehoda na brezpapirno poslovanje se v letu 2022 ni realiziral. Nekaterih procesov, s katerimi bi lahko pristopili k temu projektu, nismo mogli izpeljati. Naš cilj ni le zmanjšanje porabe papirja, temveč njegova odprava, kjer koli je to mogoče, in nadomestitev z optimiziranimi digitalnimi procesi in orodji za izboljšanje zadovoljstva deležnikov in povečanje učinkovitosti naših zaposlenih in našega poslovanja. S projektom bomo nadaljevali v letu 2023.)

Tveganja

Zanesljivo, stabilno in varno delovanje domene .si in vrhnjega DNS-a je nacionalnega pomena, zato Register posveča veliko pozornost zagotavljanju večje varnosti delovanja in obvladovanju tveganj. Gre za številne dejavnosti, ki obsegajo tehnične, administrativne, organizacijske in finančne ukrepe.

V letu 2021 je Register izvedel presojo in uspešno pridobil certifikat ISO 27001, ki je med najbolj prepoznavnimi standardi na področju varovanja informacij. Certifikat dokazuje, da je Register učinkovit pri zaščiti uporabniških podatkov, zmanjšanju izpostavljenosti tveganjem in spodbujanju kulture informacijske varnosti. Z odliko smo prestali tudi obdobno presojo po standardu konec leta 2022.

Na Registru.si upravljanje s tveganji obravnavamo kot stalen proces ugotavljanja, merjenja in obvladovanja tveganj, ki se pojavijo v okviru našega poslovanja. Identifikacija tveganj je naloga vsakega zaposlenega. Sprejemljiv nivo posamezne vrste tveganj, način merjenja in spremljanje pa opredelimo v sklopu varnostnih politih.

Področje Tveganje
DNS
 • objava napačne ali prazne .si zone
 • preobremenjenost HSM zaradi preveliko DNSSEC podpisanih domen, lahko zaradi preobremenjenosti povzroči zamudo pri objavi zone
ISO27001 Izguba certifikata zaradi neskladja oz. neizpolnjevanja zavez in s tem izgubljeno zaupanje deležnikov glede informacijske varnosti naših storitev
WHOIS in DAS Preobremenjenost sistema zaradi preveč sočasnih poizvedb
Sistem za registracijo domen Nedelovanje sistema
Spletna stran in družbena omrežja Nedelovanje spletne strani in nezmožnost posredovanja informacij preko družbenih omrežij (kraja podatkov, ranljivost WordPress,…)
MatSI Izguba integritete, zaupnosti in razpoložljivosti podatkov v Matsiju (hekerski napad, ukradene poverilnice, …)
Storitve dane v zunanje upravljanje VPN
Kadrovska politika Fluktuacija zaposlenih in pomanjkanje IT kadra na trgu dela

Družbena odgovornost Registra vključuje zaposlene, kupce, dobavitelje, ustanovitelje, lokalno okolje in javnosti. Izhodišča za postavljene cilje in uresničevanje strategije trajnostnega razvoja temeljijo na zastavljenih vrednotah, poslanstvu in viziji Registra za vrhnjo domeno .si. Prizadevamo si za odličnost in konkurenčnosti v industriji domen. Delujemo transparentno, skrbimo za vključenost zaposlenih v naše procese in strmimo k rasti .si.

Sorodne vsebine

Letno poročilo 2023

Upravljanje vrhnje DNS strežniške infrastrukture za .si in razvoj in vzdrževanje sistema za registracijo domen pod .si pomeni veliko odgovornost do vseh slovenskih uporabnikov interneta.

Več …

Tretje četrtletje 2023 v številkah

Tretje četrtletje 2023 se je končalo s 154.481 .si domenami, kar je 0,8 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,5 % rast.

Več …

Drugo četrtletje 2023 v številkah

Drugo četrtletje 2023 se je končalo s 153.055 .si domenami, kar je 0,7 % več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta beležimo 3,24 % rast.

Več …